Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 31]

[Cập nhật lúc: 19/08/2020 02:25:28]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 27

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 28

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 29

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 30

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 31

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 32

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 33

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 34

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 35

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31 - 36

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 31

Truyện gợi ý

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Nàng, Ẩn môn chủ của thời hiện đại, tinh thông y độc, giỏi ám sát, trong mắt thế nhân là một cái thiên tài biến thái, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại trọng sinh vào một cái thiếu nữ bị hủy dung! Thân phận bị hoán đổi? Không thể trở về gia tộc? Thân phận có thể không có! Nhà có thể không về! Nhưng lại hại người của nàng, tại sao lại không thể báo thù rửa hận ... thất vọng về Quỷ Y? Một khi phong vân quật khởi, quần hùng tranh bá! ...

Côn Thôn Thiên Hạ

Đây là một thế giới chỉ dành cho Linh Sủng, người người nuôi linh sủng, luyện linh sủng, chiến đấu bằng Linh Sủng... Khởi đầu từ 1 chú cá CÔN. Chỉ dựa vào thôn phệ để tu hành,thiếu niên chưởng môn Lăng tiêu Các - Phàn Lăng Tiêu đem một bé cá nheo nhỏ tiến hóa thành Thôn Thiên Phệ Địa Linh Côn, trở thành linh sủng sư danh chấn thiên hạ Nhưng mà không biết trong lúc quyết đấu đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Côn tiến hóa thất bại, trở thành hung ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!