Tùy chỉnh

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái [chap 75]

[Cập nhật lúc: 17/12/2020 03:00:12]

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 1

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 2

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 3

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 4

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 5

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 6

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 7

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 8

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 9

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 10

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 11

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 12

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 13

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 14

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 15

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 16

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 17

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 18

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 19

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 20

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 21

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 22

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 23

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 24

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75 - 25

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 75

Truyện gợi ý
Nguyên Tônchap 306Lượt xem64,623

Nguyên Tôn

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân ...

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!