Tùy chỉnh

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái [chap 13]

[Cập nhật lúc: 14/10/2020 11:46:13]

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 1

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 2

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 3

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 4

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 5

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 6

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 7

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 8

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 9

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 10

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 11

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 12

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 13

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 14

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 15

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 16

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 17

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 18

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 19

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 20

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 21

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 22

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 23

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 24

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 25

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 26

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 27

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 28

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 29

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 30

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 31

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 32

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 33

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 34

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 35

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 36

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 37

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 38

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 39

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13 - 40

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 13

Truyện gợi ý
Nguyên Tônchap 305.5Lượt xem63,980

Nguyên Tôn

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân ...

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Võ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!