Truyện Dịch

Tôn Thượng

Sơ lược

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem3,735
Theo dõi13
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-75
 35. 35.chap-76
 36. 36.chap-77
 37. 37.chap-78
 38. 38.chap-79
 39. 39.chap-80
 40. 40.chap-81
 41. 41.chap-82
 42. 42.chap-83
 43. 43.chap-84
 44. 44.chap-85
 45. 45.chap-86
 46. 46.chap-87
 47. 47.chap-88
 48. 48.chap-89
 49. 49.chap-90
 50. 50.chap-91
 51. 51.chap-92
 52. 52.chap-93
 53. 53.chap-94
 54. 54.chap-95
 55. 55.chap-96
 56. 56.chap-97
 57. 57.chap-98
 58. 58.chap-99
 59. 59.chap-100
 60. 60.chap-101
 61. 61.chap-102
 62. 62.chap-103
 63. 63.chap-104
 64. 64.chap-105
 65. 65.chap-106
 66. 66.chap-107
 67. 67.chap-108
 68. 68.chap-109
 69. 69.chap-110
 70. 70.chap-34
 71. 71.chap-35
 72. 72.chap-36
 73. 73.chap-37
 74. 74.chap-38
 75. 75.chap-39
 76. 76.chap-40
 77. 77.chap-41
 78. 78.chap-42
 79. 79.chap-43
 80. 80.chap-44
 81. 81.chap-45
 82. 82.chap-46
 83. 83.chap-47
 84. 84.chap-48
 85. 85.chap-49
 86. 86.chap-50
 87. 87.chap-51
 88. 88.chap-52
 89. 89.chap-53
 90. 90.chap-54
 91. 91.chap-55
 92. 92.chap-56
 93. 93.chap-57
 94. 94.chap-58
 95. 95.chap-59
 96. 96.chap-60
 97. 97.chap-61
 98. 98.chap-62
 99. 99.chap-63
 100. 100.chap-64
 101. 101.chap-66
 102. 102.chap-68
 103. 103.chap-69
 104. 104.chap-70
 105. 105.chap-71
 106. 106.chap-72
 107. 107.chap-73
 108. 108.chap-74
 109. 109.chap-65
 110. 110.chap-67
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-115
 116. 116.chap-116
 117. 117.chap-117
 118. 118.chap-118
 119. 119.chap-119
 120. 120.chap-120
 121. 121.chap-120.5
 122. 122.chap-121
 123. 123.chap-122
 124. 124.chap-123
 125. 125.chap-123.5
 126. 126.chap-124
 127. 127.chap-125
 128. 128.chap-126
 129. 129.chap-127
 130. 130.chap-128
 131. 131.chap-129
 132. 132.chap-130
 133. 133.chap-131
 134. 134.chap-132
 135. 135.chap-133
 136. 136.chap-134
 137. 137.chap-135
 138. 138.chap-136
 139. 139.chap-137
 140. 140.chap-138
 141. 141.chap-139
 142. 142.chap-140
 143. 143.chap-141
 144. 144.chap-142
 145. 145.chap-143
 146. 146.chap-144
 147. 147.chap-145
 148. 148.chap-146
 149. 149.chap-147
 150. 150.chap-148
 151. 151.chap-149
 152. 152.chap-150
 153. 153.chap-151
 154. 154.chap-152
 155. 155.chap-153
 156. 156.chap-154
 157. 157.chap-155
Truyện gợi ý

Nghịch Thiên Đại Thần

Thanh niên nghiện game, chơi game liền mười mấy tiếng. Đột tử, chết xuyên không vào dị giới. được hệ thống hỗ trợ...
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem1,953

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...

Nhất Thế Thành Tiên

Kỳ quái đại thiên thế giới dựng dục các loại khiến người ngạc nhiên giống loài, một đến đạo cực lớn thế giới thế gia quý công tử đạp phá trùng điệp trở ngại, cùng những cái kia đến các đại thế giới thiên chi kiêu tử tranh phong, đem cao cao tại thượng thánh nhân gạt ngã vũng bùn, hắn đem chứng kiến cái này thần kỳ vũ trụ, thực hiện một thế này thành tiên khát vọng!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!