Tùy chỉnh

Nghịch Thiên Chiến Thần [chap 228]

[Cập nhật lúc: 11/06/2021 10:21:05]

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 1

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 2

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 3

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 4

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 5

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 6

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 7

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 8

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 9

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 10

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 11

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 12

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 13

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 14

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 15

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 16

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 17

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 18

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 19

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 20

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 21

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 22

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 23

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 24

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 25

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 26

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 27

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228 - 28

Nghịch Thiên Chiến Thần chap 228

Truyện gợi ý

Tuyệt Thế Võ Hồn

Long mạch đại lục, thị tộc tông môn quần lập, võ giả tranh đấu không ngừng. Thiếu niên Trần phPng, tuy không thiên phú, cũng nghĩ chống lại thiên mệnh, mười năm chịu nhục, nhận hết lặng lẽ. May mắn được lương sư dạy bảo, đến chí tôn long huyết, thần bí cổ đỉnh, đạp lên từ từ tu hành, cùng con đường cường giả tranh đoạt !

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!