Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 30]

[Cập nhật lúc: 25/08/2020 07:16:13]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 34

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 35

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 36

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 37

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 38

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 39

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 40

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 41

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 42

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 43

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 44

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 45

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 46

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 47

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 48

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 49

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 50

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 51

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 52

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 53

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 54

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 55

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 56

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 57

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 58

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 59

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30 - 60

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 30

Truyện gợi ý

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Vừa làm nhân vật phản diện Lăng Thần vừa làm anh hùng Diệp Tử Mộ, có đến mấy chục năm tình cảm gút mắc... Đương nhiên, là đều muốn đánh bại đối phương cái chủng loại kia cừu thị! Nhưng mà, ngoài ý muốn khởi động thiết lập lại khóa để Lăng Thần về tới mười bảy tuổi! Đây quả thực là cơ hội trời cho a! Thừa dịp anh hùng chưa lớn lên, đương nhiên là trước phải nhổ cỏ tận gốc!

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!