Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 5]

[Cập nhật lúc: 07/07/2020 12:53:05]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 34

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 35

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 36

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 37

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 38

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 39

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 40

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 41

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 42

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 43

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 44

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 45

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 46

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 47

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 48

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 49

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 50

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 51

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 52

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 53

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 54

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 55

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 56

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5 - 57

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 5

Truyện gợi ý

Nghịch Thiên Chiến Thần

Trăm năm trước, nhất đại chiến thần lá Khinh Vân hoành không xuất thế, nghiền ép các lộ thiên kiêu chi tử, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng không ngờ bị người yêu Lạc linh, huynh đệ sói mười ba phản bội, vẫn lạc mười ma vực sâu! Trăm năm sau, các giới tiến vào thời đại hoàng kim, yêu nghiệt nhân vật điên cuồng hiện lên! Lá Khinh Vân trùng sinh đến Bát Hoang trong đại lục
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem13,510

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...

Tuyệt Thế Võ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!