Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 1]

[Cập nhật lúc: 07/07/2020 12:47:07]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 27

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 28

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 29

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 30

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 31

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 32

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 33

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 34

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 35

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 36

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 37

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 38

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 39

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 40

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 41

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 42

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 43

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 44

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 45

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 46

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 47

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 48

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 49

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 50

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 51

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 52

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1 - 53

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 1

Truyện gợi ý

Hoan Dạ Phù Đồ

Màu đỏ ma đều —— thiện thấy thành. Màu đỏ bầu trời đêm đô thị, bị nhất đổ khó có thể vượt qua tường thành sở quay chung quanh. Trải rộng ngã tư đường tăng lữ hỗn tạp ở trong đám người. Nửa đêm giờ tý, đô thị trở thành cầu nguyện tràng. Đô thị trung tâm thông thiên Phật, ở lại đô thị thống trị giả —— trụ trời bát bộ chúng. Thần minh ác chiến khe hở sở sinh ra nhỏ hẹp thế giới. Không thật linh hồn, phản bội cùng báo thù, ...

Phương Thế Ngọc

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, trong đó giai thoại về tiểu bá vương Phương Thế Ngọc được lưu truyền nhiều nhất. Phương Thế Ngọc ở Hàng Châu được mẹ là Miêu Thúy Hoa chân truyền Thiếu Lâm Hoa Quyền, cơ trí linh xảo, luyện thành một thân hảo thủ. Bấy giờ Đề đốc đại nhân, Hồng Nhị Gia và Lôi Lão Hổ muốn mở rộng thị trường nha phiền từ Hàng Châu khắp Trung Quốc, Lôi Lão Hổ mở lôi đài xưng bá, uy hiếp võ quán khắp Hàng Châu, Phương ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!