Tùy chỉnh

Linh Tôn Chi Tử [chap 80]

[Cập nhật lúc: 30/01/2021 17:00:41]

Linh Tôn Chi Tử chap 80

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 1

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 2

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 3

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 4

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 5

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 6

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 7

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 8

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 9

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 10

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 11

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 12

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 13

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 14

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 15

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 16

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 17

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 18

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 19

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 20

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 21

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 22

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 23

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 24

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 25

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 26

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 27

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 28

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 29

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 30

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 31

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 32

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 33

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 34

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 35

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 36

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 37

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 38

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 39

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 40

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 41

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 42

Linh Tôn Chi Tử chap 80 - 43

Linh Tôn Chi Tử chap 80

Truyện gợi ý

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Võ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
hitori hammata Trả lời Chapter 2Báo vi phạm
truyện rất đượcemo
Author Khách Lạ
người qua đường Trả lời Báo vi phạm
có truyện chữ ko ad ơi