Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
Sư Tỷ Của Ta Rất Cứng
Tùy chỉnh

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám [chap 28]

[Cập nhật lúc: 19/08/2020 19:15:02]

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 1

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 2

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 3

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 4

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 5

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 6

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 7

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 8

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 9

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 10

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 11

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 12

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 13

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 14

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 15

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 16

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 17

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 18

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 19

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 20

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 21

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 22

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 24

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 25

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 26

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 27

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 28

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 29

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 30

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 31

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 32

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 33

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 34

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 35

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 36

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 37

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 38

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 39

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 40

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 41

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 42

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 43

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 44

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 45

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 46

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 47

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 48

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28 - 49

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 28

Truyện gợi ý

Võ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...
Nguyên Tônchap 308Lượt xem68,078

Nguyên Tôn

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!