Vật Thể Bị Nguyền Rủa
Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến
Tùy chỉnh

Vật Thể Bị Nguyền Rủa [chap 48]

[Cập nhật lúc: 12/02/2020 19:42:36]

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 1

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 2

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 3

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 4

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 5

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 6

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 7

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 8

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 9

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 10

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 11

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 12

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 13

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 14

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 15

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 16

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 17

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 18

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 19

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 20

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 21

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 22

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48 - 23

Vật Thể Bị Nguyền Rủa chap 48

Truyện gợi ý

Toàn Chức Pháp Sư

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!