Tùy chỉnh

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống [chap 2]

[Cập nhật lúc: 12/02/2020 17:49:09]

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 1

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 2

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 3

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 4

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 5

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 6

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 7

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 8

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 9

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 10

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 11

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 12

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 13

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 14

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 15

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 16

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 17

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 18

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 19

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 20

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 21

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 22

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 23

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 24

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 25

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 26

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 27

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 28

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 29

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 30

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 31

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 32

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 33

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 34

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 35

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 36

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 37

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2 - 38

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 2

Truyện gợi ý

Toàn Chức Pháp Sư

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót ...

Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống

"Đích ! Dung hợp hoàn thành ! Chúc mừng chủ kí sinh thu hoạch được Vô Đạo Diêm La xưng hô !" "Đích ! Phát động nhiệm vụ chính tuyến: Truyền kỳ bắt đầu." "Nhiệm vụ giới thiệu: Làm một cái tân tấn Diêm La, nắm giữ một cái thuộc về mình Địa Phủ đơn giản cấp bách ! Đi thôi ! Đi kiến tạo một cái thuộc về ngươi Địa Phủ, mà truyền kỳ mới vậy đem từ một khắc này bắt đầu !" Từ đó, Tiết Vô Toán tung hoành ngàn vạn vị diện, thần công ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!