Truyện Dịch

Yêu Thần Ký

Sơ lược

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácTales of Demons And Gods
Tác giảMad Snail
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem3,246
Theo dõi5
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-82.5
 84. 84.chap-83
 85. 85.chap-83.5
 86. 86.chap-84
 87. 87.chap-84.5
 88. 88.chap-85
 89. 89.chap-85.5
 90. 90.chap-86
 91. 91.chap-86.5
 92. 92.chap-87
 93. 93.chap-87.5
 94. 94.chap-88
 95. 95.chap-88.5
 96. 96.chap-89
 97. 97.chap-89.5
 98. 98.chap-90
 99. 99.chap-90.5
 100. 100.chap-91
 101. 101.chap-91.5
 102. 102.chap-92
 103. 103.chap-92.5
 104. 104.chap-93
 105. 105.chap-93.5
 106. 106.chap-94
 107. 107.chap-94.5
 108. 108.chap-95
 109. 109.chap-95.5
 110. 110.chap-96
 111. 111.chap-96.5
 112. 112.chap-97
 113. 113.chap-97.5
 114. 114.chap-98
 115. 115.chap-98.5
 116. 116.chap-99
 117. 117.chap-99.5
 118. 118.chap-100
 119. 119.chap-100.5
 120. 120.chap-101
 121. 121.chap-101.5
 122. 122.chap-102
 123. 123.chap-102.5
 124. 124.chap-103
 125. 125.chap-103.5
 126. 126.chap-104
 127. 127.chap-104.5
 128. 128.chap-105
 129. 129.chap-105.5
 130. 130.chap-106
 131. 131.chap-106.5
 132. 132.chap-107
 133. 133.chap-107.5
 134. 134.chap-108
 135. 135.chap-108.5
 136. 136.chap-109
 137. 137.chap-109.5
 138. 138.chap-110
 139. 139.chap-110.5
 140. 140.chap-111
 141. 141.chap-111.5
 142. 142.chap-112
 143. 143.chap-112.5
 144. 144.chap-113
 145. 145.chap-113.5
 146. 146.chap-114
 147. 147.chap-114.5
 148. 148.chap-115
 149. 149.chap-115.5
 150. 150.chap-116
 151. 151.chap-116.5
 152. 152.chap-117
 153. 153.chap-117.5
 154. 154.chap-118
 155. 155.chap-118.5
 156. 156.chap-119
 157. 157.chap-119.5
 158. 158.chap-120
 159. 159.chap-120.5
 160. 160.chap-121
 161. 161.chap-121.5
 162. 162.chap-122
 163. 163.chap-122.5
 164. 164.chap-123
 165. 165.chap-123.5
 166. 166.chap-124
 167. 167.chap-124.5
 168. 168.chap-125
 169. 169.chap-125.5
 170. 170.chap-126
 171. 171.chap-126.5
 172. 172.chap-127
 173. 173.chap-127.5
 174. 174.chap-128
 175. 175.chap-128.5
 176. 176.chap-129
 177. 177.chap-129.5
 178. 178.chap-130
 179. 179.chap-130.5
 180. 180.chap-131
 181. 181.chap-131.5
 182. 182.chap-132
 183. 183.chap-132.5
 184. 184.chap-133
 185. 185.chap-133.5
 186. 186.chap-134
 187. 187.chap-134.5
 188. 188.chap-135
 189. 189.chap-135.5
 190. 190.chap-136
 191. 191.chap-136.5
 192. 192.chap-137
 193. 193.chap-137.5
 194. 194.chap-138
 195. 195.chap-138.5
 196. 196.chap-139
 197. 197.chap-139.5
 198. 198.chap-140
 199. 199.chap-140.5
 200. 200.chap-141
 201. 201.chap-141.5
 202. 202.chap-142
 203. 203.chap-142.5
 204. 204.chap-143
 205. 205.chap-144
 206. 206.chap-144.5
 207. 207.chap-145
 208. 208.chap-145.5
 209. 209.chap-146
 210. 210.chap-146.5
 211. 211.chap-147
 212. 212.chap-147.5
 213. 213.chap-148
 214. 214.chap-148.5
 215. 215.chap-149
 216. 216.chap-149.5
 217. 217.chap-150
 218. 218.chap-150.5
 219. 219.chap-151
 220. 220.chap-151.5
 221. 221.chap-152
 222. 222.chap-152.5
 223. 223.chap-153
 224. 224.chap-153.5
 225. 225.chap-154
 226. 226.chap-154.5
 227. 227.chap-155
 228. 228.chap-155.5
 229. 229.chap-156
 230. 230.chap-156.5
 231. 231.chap-157
 232. 232.chap-157.5
 233. 233.chap-158
 234. 234.chap-158.5
 235. 235.chap-159
 236. 236.chap-159.5
 237. 237.chap-160
 238. 238.chap-160.5
 239. 239.chap-161
 240. 240.chap-161.5
 241. 241.chap-162
 242. 242.chap-162.5
 243. 243.chap-163
 244. 244.chap-163.5
 245. 245.chap-164
 246. 246.chap-164.5
 247. 247.chap-165
 248. 248.chap-165.5
 249. 249.chap-166
 250. 250.chap-166.5
 251. 251.chap-167
 252. 252.chap-167.5
 253. 253.chap-168
 254. 254.chap-168.5
 255. 255.chap-169
 256. 256.chap-169.5
 257. 257.chap-170
 258. 258.chap-170.5
 259. 259.chap-171
 260. 260.chap-171.5
 261. 261.chap-172
 262. 262.chap-172.5
 263. 263.chap-173
 264. 264.chap-173.5
 265. 265.chap-174
 266. 266.chap-174.5
 267. 267.chap-175
 268. 268.chap-175.5
 269. 269.chap-176
 270. 270.chap-176.5
 271. 271.chap-177
 272. 272.chap-177.5
 273. 273.chap-178
 274. 274.chap-178.5
 275. 275.chap-179
 276. 276.chap-179.5
 277. 277.chap-180
 278. 278.chap-180.5
 279. 279.chap-181
 280. 280.chap-181.5
 281. 281.chap-182
 282. 282.chap-182.5
 283. 283.chap-183
 284. 284.chap-183.5
 285. 285.chap-184
 286. 286.chap-184.5
 287. 287.chap-185
 288. 288.chap-185.5
 289. 289.chap-186
 290. 290.chap-186.5
 291. 291.chap-187
 292. 292.chap-187.5
 293. 293.chap-188
 294. 294.chap-188.5
 295. 295.chap-189
 296. 296.chap-190
 297. 297.chap-191
 298. 298.chap-192
 299. 299.chap-193
 300. 300.chap-194
 301. 301.chap-194.5
 302. 302.chap-195
 303. 303.chap-195.5
 304. 304.chap-196
 305. 305.chap-196.5
 306. 306.chap-197
 307. 307.chap-197.5
 308. 308.chap-198
 309. 309.chap-198.5
 310. 310.chap-199
 311. 311.chap-199.5
 312. 312.chap-200
 313. 313.chap-200.5
 314. 314.chap-201
 315. 315.chap-201.5
 316. 316.chap-202
 317. 317.chap-202.5
 318. 318.chap-203
 319. 319.chap-203.5
 320. 320.chap-204
 321. 321.chap-204.5
 322. 322.chap-205
 323. 323.chap-205.5
 324. 324.chap-206
 325. 325.chap-207
 326. 326.chap-208
 327. 327.chap-209
 328. 328.chap-210
 329. 329.chap-211
 330. 330.chap-212
 331. 331.chap-213
 332. 332.chap-214
 333. 333.chap-214.5
 334. 334.chap-215
 335. 335.chap-215.5
 336. 336.chap-216
 337. 337.chap-216.5
 338. 338.chap-217
 339. 339.chap-217.5
 340. 340.chap-218
 341. 341.chap-218.5
 342. 342.chap-219
 343. 343.chap-219.5
 344. 344.chap-220
 345. 345.chap-220.5
 346. 346.chap-221
 347. 347.chap-221.5
 348. 348.chap-222
 349. 349.chap-222.5
 350. 350.chap-223
 351. 351.chap-223.5
 352. 352.chap-224
 353. 353.chap-225
 354. 354.chap-226
 355. 355.chap-227
 356. 356.chap-228
 357. 357.chap-229
 358. 358.chap-230
 359. 359.chap-231
 360. 360.chap-232
 361. 361.chap-233
 362. 362.chap-234
 363. 363.chap-235
 364. 364.chap-236
 365. 365.chap-237
 366. 366.chap-237.5
 367. 367.chap-238
 368. 368.chap-238.5
 369. 369.chap-239
 370. 370.chap-239.5
 371. 371.chap-240
 372. 372.chap-240.5
 373. 373.chap-241
 374. 374.chap-241.5
 375. 375.chap-242
 376. 376.chap-242.5
 377. 377.chap-243
 378. 378.chap-243.5
 379. 379.chap-244
 380. 380.chap-244.5
 381. 381.chap-245
 382. 382.chap-245.5
 383. 383.chap-246
 384. 384.chap-246.5
 385. 385.chap-247
 386. 386.chap-247.5
 387. 387.chap-248
 388. 388.chap-248.5
 389. 389.chap-249
 390. 390.chap-249.5
 391. 391.chap-250
 392. 392.chap-250.5
 393. 393.chap-251
 394. 394.chap-251.5
 395. 395.chap-252
 396. 396.chap-252.5
 397. 397.chap-253
 398. 398.chap-254
 399. 399.chap-256
 400. 400.chap-256
 401. 401.chap-258
 402. 402.chap-259
 403. 403.chap-259
 404. 404.chap-261
 405. 405.chap-263
 406. 406.chap-264
 407. 407.chap-265
 408. 408.chap-255
 409. 409.chap-255
 410. 410.chap-257
 411. 411.chap-260
 412. 412.chap-260
 413. 413.chap-262
 414. 414.chap-262
 415. 415.chap-253.5
 416. 416.chap-254.5
 417. 417.chap-255.5
 418. 418.chap-256.5
 419. 419.chap-257.5
 420. 420.chap-258.5
 421. 421.chap-259.5
 422. 422.chap-260.5
 423. 423.chap-261.5
 424. 424.chap-262.5
 425. 425.chap-263.5
 426. 426.chap-264.5
 427. 427.chap-265.2
 428. 428.chap-266.1
 429. 429.chap-266.2
 430. 430.chap-267.1
 431. 431.chap-267.2
 432. 432.chap-268.1
 433. 433.chap-268.2
 434. 434.chap-269.1
 435. 435.chap-269.2
 436. 436.chap-270.1
 437. 437.chap-270.2
 438. 438.chap-271.1
 439. 439.chap-271.2
 440. 440.chap-272.1
 441. 441.chap-272.2
 442. 442.chap-273.1
 443. 443.chap-273.2
 444. 444.chap-274.1
 445. 445.chap-274.2
 446. 446.chap-275.1
 447. 447.chap-275.2
 448. 448.chap-276.1
 449. 449.chap-276.2
 450. 450.chap-277.1
 451. 451.chap-265.1
 452. 452.chap-277.2
 453. 453.chap-278.1
 454. 454.chap-278.2
 455. 455.chap-279.1
 456. 456.chap-279.2
 457. 457.chap-280.1
 458. 458.chap-280.2
 459. 459.chap-281.1
 460. 460.chap-281.2
 461. 461.chap-282.1
 462. 462.chap-282.2
 463. 463.chap-283.1
 464. 464.chap-283.2
 465. 465.chap-284
 466. 466.chap-284.2
 467. 467.chap-285.1
 468. 468.chap-285.2
 469. 469.chap-286.1
 470. 470.chap-286.2
 471. 471.chap-265.5
 472. 472.chap-266
 473. 473.chap-287.1
 474. 474.chap-287.2
 475. 475.chap-287.5
 476. 476.chap-288
 477. 477.chap-288.1
 478. 478.chap-288.2
 479. 479.chap-288.5
 480. 480.chap-289
 481. 481.chap-289.1
 482. 482.chap-289.2
 483. 483.chap-290
 484. 484.chap-290.2
 485. 485.chap-291.1
 486. 486.chap-291.2
 487. 487.chap-292.1
 488. 488.chap-292.2
 489. 489.chap-284.5
 490. 490.chap-293
 491. 491.chap-293.1
 492. 492.chap-293.2
 493. 493.chap-294.1
 494. 494.chap-294.2
 495. 495.chap-295
 496. 496.chap-296
 497. 497.chap-296.5
 498. 498.chap-295.5
 499. 499.chap-297
 500. 500.chap-254.1
 501. 501.chap-254.2
 502. 502.chap-255.1
 503. 503.chap-255.2
 504. 504.chap-256.1
 505. 505.chap-256.2
 506. 506.chap-297.5
 507. 507.chap-298
 508. 508.chap-298.5
 509. 509.chap-299
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Toàn Chức Pháp Sư

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót ...

Ta Là Đại Thần Tiên

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...

Hirasaka Hinako ga Ero Kawaii koto wo Ore dake ga Shitteiru

8 năm về trước, hai đứa nhỏ đã giao kèo với một phù thủy. Chúng nhận lại được khả năng bí mật quan sát lẫn nhau. Một câu chuyện đầy tính ecchi về cặp uyên ương đầy tinh nghịch nhưng ngọt ngào và dễ thương ỦNG HỘ TỤI MÌNH TẠI FB: ACCIDENT TEAM LINK: https://www.facebook.com/pg/accidentteamasia/
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!