Tùy chỉnh

Chí Tôn Võ Đế [chap 212]

[Cập nhật lúc: 23/07/2020 21:30:06]

Chí Tôn Võ Đế chap 212

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 1

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 2

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 3

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 4

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 5

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 6

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 7

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 8

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 9

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 10

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 11

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 12

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 13

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 14

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 15

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 16

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 17

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 18

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 19

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 20

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 21

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 22

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 23

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 24

Chí Tôn Võ Đế chap 212 - 25

Chí Tôn Võ Đế chap 212

Truyện gợi ý

Võ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Ta Là Đại Thần Tiên

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...

Độc Bộ Tiêu Dao

Quyến luyến hồng trần. Thần phật tham lam, ta đành phải bước lên đỉnh cao để .....
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!