Truyện Dịch

Chí Tôn Võ Đế

Sơ lược

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem1,236
Theo dõi7
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-107
 108. 108.chap-108
 109. 109.chap-109
 110. 110.chap-110
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-115
 116. 116.chap-116
 117. 117.chap-117
 118. 118.chap-118
 119. 119.chap-119
 120. 120.chap-120
 121. 121.chap-121
 122. 122.chap-122
 123. 123.chap-123
 124. 124.chap-124
 125. 125.chap-125
 126. 126.chap-126
 127. 127.chap-127
 128. 128.chap-128
 129. 129.chap-129
 130. 130.chap-130
 131. 131.chap-131
 132. 132.chap-132
 133. 133.chap-133
 134. 134.chap-134
 135. 135.chap-135
 136. 136.chap-136
 137. 137.chap-137
 138. 138.chap-138
 139. 139.chap-139
 140. 140.chap-140
 141. 141.chap-141
 142. 142.chap-142
 143. 143.chap-143
 144. 144.chap-144
 145. 145.chap-145
 146. 146.chap-146
 147. 147.chap-147
 148. 148.chap-148
 149. 149.chap-149
 150. 150.chap-150
 151. 151.chap-151
 152. 152.chap-246
 153. 153.chap-247
 154. 154.chap-248
 155. 155.chap-249
 156. 156.chap-250
 157. 157.chap-251
 158. 158.chap-252
 159. 159.chap-253
 160. 160.chap-254
 161. 161.chap-152
 162. 162.chap-153
 163. 163.chap-154
 164. 164.chap-155
 165. 165.chap-156
 166. 166.chap-157
 167. 167.chap-158
 168. 168.chap-159
 169. 169.chap-160
 170. 170.chap-161
 171. 171.chap-162
 172. 172.chap-163
 173. 173.chap-164
 174. 174.chap-165
 175. 175.chap-166
 176. 176.chap-167
 177. 177.chap-168
 178. 178.chap-169
 179. 179.chap-170
 180. 180.chap-171
 181. 181.chap-172
 182. 182.chap-173
 183. 183.chap-174
 184. 184.chap-175
 185. 185.chap-176
 186. 186.chap-177
 187. 187.chap-178
 188. 188.chap-179
 189. 189.chap-180
 190. 190.chap-181
 191. 191.chap-182
 192. 192.chap-183
 193. 193.chap-184
 194. 194.chap-185
 195. 195.chap-186
 196. 196.chap-187
 197. 197.chap-188
 198. 198.chap-189
 199. 199.chap-190
 200. 200.chap-191
 201. 201.chap-192
 202. 202.chap-193
 203. 203.chap-194
 204. 204.chap-195
 205. 205.chap-196
 206. 206.chap-197
 207. 207.chap-198
 208. 208.chap-199
 209. 209.chap-200
 210. 210.chap-201
 211. 211.chap-202
 212. 212.chap-203
 213. 213.chap-204
 214. 214.chap-205
 215. 215.chap-206
 216. 216.chap-207
 217. 217.chap-208
 218. 218.chap-209
 219. 219.chap-210
 220. 220.chap-211
 221. 221.chap-212
 222. 222.chap-213
 223. 223.chap-214
 224. 224.chap-215
 225. 225.chap-216
 226. 226.chap-217
 227. 227.chap-218
 228. 228.chap-219
 229. 229.chap-220
 230. 230.chap-221
 231. 231.chap-222
 232. 232.chap-223
 233. 233.chap-224
 234. 234.chap-225
 235. 235.chap-226
 236. 236.chap-227
 237. 237.chap-228
 238. 238.chap-229
 239. 239.chap-230
 240. 240.chap-231
 241. 241.chap-232
 242. 242.chap-233
 243. 243.chap-234
 244. 244.chap-235
 245. 245.chap-236
 246. 246.chap-237
 247. 247.chap-238
 248. 248.chap-239
 249. 249.chap-240
 250. 250.chap-241
 251. 251.chap-242
 252. 252.chap-243
 253. 253.chap-244
 254. 254.chap-245
 255. 255.chap-255
 256. 256.chap-256
 257. 257.chap-257
 258. 258.chap-258
 259. 259.chap-259
 260. 260.chap-260
 261. 261.chap-261
 262. 262.chap-262
 263. 263.chap-263
 264. 264.chap-264
 265. 265.chap-265
 266. 266.chap-266
 267. 267.chap-267
 268. 268.chap-268
 269. 269.chap-269
 270. 270.chap-270
 271. 271.chap-271
 272. 272.chap-272
 273. 273.chap-273
 274. 274.chap-274
 275. 275.chap-275
 276. 276.chap-276
 277. 277.chap-277
 278. 278.chap-278
 279. 279.chap-279
 280. 280.chap-280
 281. 281.chap-281
 282. 282.chap-282
 283. 283.chap-283
 284. 284.chap-284
 285. 285.chap-285
 286. 286.chap-286
 287. 287.chap-287
 288. 288.chap-288
 289. 289.chap-289
 290. 290.chap-290
 291. 291.chap-291
 292. 292.chap-292
 293. 293.chap-293
 294. 294.chap-294
 295. 295.chap-295
 296. 296.chap-296
 297. 297.chap-297
 298. 298.chap-298
 299. 299.chap-299
 300. 300.chap-300
 301. 301.chap-301
 302. 302.chap-302
 303. 303.chap-303
 304. 304.chap-304
 305. 305.chap-305
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Repeating Your End Together

Komori là một cô gái có khả năng quay ngược thời gian. cô sử dụng nó để phục vụ cho cuộc sống, nhưng điều cô muối tiếc là qua hàng nghìn vòng lặp cô vẫn không thể cứu được người mình yêu khỏi cái chết, rồi chuyến tàu định mệnh khiến cô đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết....  cần tuyển translator và editor tại: https://facebook.com/pth1234
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!