Tùy chỉnh

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc [chap 63]

[Cập nhật lúc: 23/08/2020 09:00:30]

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 1

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 2

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 3

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 4

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 5

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 6

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 7

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 8

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 9

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 10

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 11

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 12

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 13

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 14

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 15

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 16

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 17

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 18

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 19

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 20

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63 - 21

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 63

Truyện gợi ý

Vân Thiên Dực

Dịch giả: Melody Happy Group Đăng tải: MH Channel Nhân vật (main): Vân Thiên Dực (nam 9), Vân Thiên Vũ (nữ 9), ... : Hãy đồng hành cùng tiên hiệp truyền kỳ của cặp huynh muội song sinh! Duyên phận ngược tâm từ kiếp trước đến kiếp này, Thiên Dực - không ngờ kiếp trước với thân phận nữ tử cùng sư phụ kết thành một đôi. Nhưng kiếp này lại nảy sinh tình cảm nam nữ với muội muội ruột - Thiên Vũ. - Nhiêu năm phiêu bạc, cuối cùng cũng tìm được ...

Nghịch Lai Thuận Thú

ND: Đạo trưởng hiện đại Phương Thất, vì một sự cố ngoài ý muốn khi luyện đan mà xuyên không, đến một thế giới mới do yêu quái thống trị. Phương Thất xoa tay thể hiện cuối cùng đã có đất dụng võ, quyết tâm làm một luyện yêu nhân hạnh phúc. Chưa từng nghĩ khi tỉnh lại lần nữa bản thân cùng yêu quái đang ở đêm động phòng hoa chúc, còn xảy ra những chuyện không thể miêu tả với tân lang, đối phương trong chớp mắt biến thành to lớn, cái ...

Vương Phi Thật Thích Trang Điểm

ND: [CHƯA CẬP NHẬT] -------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải tại: Nettruyen.com -------------------------- #LMNX31 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!