Tùy chỉnh

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc [chap 39]

[Cập nhật lúc: 05/06/2020 20:49:27]

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 1

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 2

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 3

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 4

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 5

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 6

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 7

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 8

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 9

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 10

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 11

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 12

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 13

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 14

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 15

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 16

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 17

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 18

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 19

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39 - 20

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 39

Truyện gợi ý

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Tiên y truyền nhân lục thà, sẽ tu chân biết trị bệnh, thụ mệnh xuống núi lại phát hiện có thêm một cái nũng nịu vị hôn thê, băng sơn nữ tổng giám đốc, mỹ lệ xinh đẹp giáo hoa, đối mặt hoa tỷ muội, vị hôn thê lại chỉ có thể có một cái; Tìm thân thế, bảo đảm giai nhân, cuồng bá đô thị, cường thế nghịch tập, một đường hát vang!

Sự nguy hiểm của thượng đế

Cùng theo dõi những tai nạn, rủi ro của Chúa trên thiên đường -  là một người cai trị có thói quen thường hay quên những việc mình đã từng làm. Ngài có cái tôi mỏng manh, và có vấn đề về rượu. Cùng xem truyện để chúng ta có thể thấy những góc nhìn khác về thượng đế nàoooooP.s: Truyện đã được sự cho phép của tác giả, ai muốn đem qua chỗ khác thì nói mình một tiếng nha :)
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!