Tùy chỉnh

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc [chap 37]

[Cập nhật lúc: 05/06/2020 20:49:27]

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 1

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 2

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 3

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 4

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 5

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 6

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 7

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 8

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 9

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 10

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 11

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 12

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 13

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 14

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 15

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 16

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 17

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 18

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 19

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 20

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37 - 21

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 37

Truyện gợi ý

Lang Quân, Xin Đừng...!

ND: Tổng tài bá đạo đột nhập vào nhà tôi lại là chính là Hắc Lang Vương, cứ ngậm XX của tôi bất kể ngày hay đêm, lại còn nói sẽ cưới tôi về nhà!? Thế giới của quái thú thật là khó hiểu! Nếu như không thể phản kháng được, chi bằng thử len lén hưởng thụ xem sao? -----------------------------------------

Vương Phi Thật Thích Trang Điểm

ND: [CHƯA CẬP NHẬT] -------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải tại: Nettruyen.com -------------------------- #LMNX31 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN

Ảnh Đế Yêu Hồ

ND: Niên hạ thâm tình bá đạo tổng tài công VS Eo thon chân dài da bạch mạo mĩ tâm cơ dụ thụ. -------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com -------------------------- #LMNX19 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN

Dục Hỏa Độc Nữ

Nàng là nữ nhi bị tướng phủ vứt bỏ, tướng mạo xấu xí chịu không ít sỉ nhục, chỉ có hắn sủng ái có thừa, từ đó, toàn tâm toàn ý giao phó, nhưng không ngờ, hắn lại muốn khoét tim nàng làm dược dẫn, để cứu muội muội mỹ mạo vô song của nàng, mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, hắn chỉ để lại một câu: Nếu không phải vì cứu Tuyền nhi, ta còn chê nó bẩn đấy! Để nàng ngã xuống trong huyết lệ, chết không nhắm mắt…Trọng sinh lần ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!