Tùy chỉnh

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc [chap 24]

[Cập nhật lúc: 05/06/2020 20:49:27]

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 1

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 2

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 3

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 4

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 5

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 6

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 7

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 8

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 9

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 10

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 11

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 12

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 13

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 14

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 15

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 16

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 17

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 18

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 19

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 20

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24 - 21

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc chap 24

Truyện gợi ý

Đã lâu không gặp, Hà Đông Thiên

Một tấm bưu thiếp được gửi từ một nơi xa xôi khiến Hà Đông Thiên quyết tâm là việc tại ga Hoàng Mai nhưng sự thật hơm như mơ nhà ga tồi tàn như ... nhưng bù lại được gặp troai đẹp cũng khiến cho Đông Đông nhà ta thêm hứng khỏi (sim pồ lớp nảy sinh hay lụi tàn)

Tuyệt Thế Yêu Đế

Gọi hắn là ma, hắn nhất kiếm bình thiên, nhất khí đãng thương khung, so với tiên càng giống tiên. Nói hắn là phật, hắn đồ tận bát hoang, đúc thi sơn huyết hải, so với ma càng giống ma. Lấy huyết tẩy thân, lấy hỏa luyện cốt, bất tử bất diệt, thành tựu Hồng Mông Đại Yêu Đạo Thiếu niên Lâm Phong từ trong khốn cảnh quật khởi, ngẫu nhiên có được Hồng Mông Yêu chủng, trở thành Tổ Yêu duy nhất trong thiên địa

Street Fighter Legends

Series riêng về nhân vật nữ được yêu thích hàng đầu của tựa game nổi tiếng toàn cầu Street Fighter

Bổn Đế Tu Chính Là Tiện Đạo

Kiếp trước bị lãnh diễm nữ đế "cưỡng bách song tu" trăm năm, phải vứt bổ một phách đào thoát!! Nay niết bàn trọng sinh thành người ở rể! Một đời này ta học hết võ học hồn pháp, xem ta tại đại lục này nhất trụ kình thiên định càn khôn!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!