Truyện Dịch

Murenase! Shiiton Gakuen

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác. DichTruyen.NET sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Sơ lược

Học viện Seton, nơi con người và các loài vật khác cùng nhau chung sống và học tập (ôi các bé tai thú

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tác giảYamashita Bungo
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem1,235
Theo dõi1
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-1.5
 3. 03.chap-2
 4. 04.chap-2.5
 5. 05.chap-3
 6. 06.chap-3.5
 7. 07.chap-4
 8. 08.chap-4.5
 9. 09.chap-5
 10. 10.chap-5.5
 11. 11.chap-6
 12. 12.chap-6.5
 13. 13.chap-7
 14. 14.chap-7.5
 15. 15.chap-8
 16. 16.chap-8.1
 17. 17.chap-8.2
 18. 18.chap-9
 19. 19.chap-10
 20. 20.chap-11
 21. 21.chap-11.5
 22. 22.chap-12
 23. 23.chap-12.5
 24. 24.chap-13
 25. 25.chap-13.5
 26. 26.chap-14
 27. 27.chap-14.5
 28. 28.chap-15
 29. 29.chap-15.5
 30. 30.chap-16
 31. 31.chap-16.5
 32. 32.chap-17
 33. 33.chap-17.5
 34. 34.chap-18
 35. 35.chap-18.5
 36. 36.chap-19
 37. 37.chap-19.5
 38. 38.chap-20
 39. 39.chap-20.5
 40. 40.chap-21
 41. 41.chap-21.5
 42. 42.chap-22
 43. 43.chap-22.5
 44. 44.chap-23
 45. 45.chap-23.5
 46. 46.chap-24
 47. 47.chap-24.5
 48. 48.chap-25
 49. 49.chap-25.5
 50. 50.chap-26
 51. 51.chap-26.5
 52. 52.chap-27
 53. 53.chap-27.5
 54. 54.chap-28
 55. 55.chap-28.5
 56. 56.chap-29
 57. 57.chap-29.5
 58. 58.chap-30
 59. 59.chap-30.5
 60. 60.chap-31
 61. 61.chap-31.5
 62. 62.chap-32
 63. 63.chap-32.5
 64. 64.chap-32.8
 65. 65.chap-32.9
 66. 66.chap-33
 67. 67.chap-33.5
 68. 68.chap-34
 69. 69.chap-34.5
 70. 70.chap-34.9
 71. 71.chap-35
 72. 72.chap-35.5
 73. 73.chap-36
 74. 74.chap-36.5
 75. 75.chap-37
 76. 76.chap-37.5
 77. 77.chap-38
 78. 78.chap-38.5
 79. 79.chap-39
 80. 80.chap-39.5
 81. 81.chap-39.8
 82. 82.chap-39.9
 83. 83.chap-40
 84. 84.chap-40.5
 85. 85.chap-41
 86. 86.chap-41.5
 87. 87.chap-42
 88. 88.chap-42.5
 89. 89.chap-43
 90. 90.chap-43.5
 91. 91.chap-44
 92. 92.chap-44.5
 93. 93.chap-45
 94. 94.chap-45.5
 95. 95.chap-46
 96. 96.chap-46.5
 97. 97.chap-47
 98. 98.chap-47.5
 99. 99.chap-48
 100. 100.chap-48.5
 101. 101.chap-49
 102. 102.chap-49.5
 103. 103.chap-50
 104. 104.chap-50.5
 105. 105.chap-51
 106. 106.chap-51.5
 107. 107.chap-52
 108. 108.chap-52.5
 109. 109.chap-53
 110. 110.chap-53.5
 111. 111.chap-54
 112. 112.chap-54.5
 113. 113.chap-55
 114. 114.chap-55.5
 115. 115.chap-56
 116. 116.chap-57
 117. 117.chap-57.5
 118. 118.chap-46.6
 119. 119.chap-54.6
 120. 120.chap-58
 121. 121.chap-58.5
 122. 122.chap-59
 123. 123.chap-59.5
 124. 124.chap-60
 125. 125.chap-60.5
 126. 126.chap-61
 127. 127.chap-61.5
 128. 128.chap-62
 129. 129.chap-62.5
 130. 130.chap-63
 131. 131.chap-63.5
 132. 132.chap-64
 133. 133.chap-64.5
 134. 134.chap-65
 135. 135.chap-65.5
 136. 136.chap-66
 137. 137.chap-66.5
 138. 138.chap-67
 139. 139.chap-67.5
 140. 140.chap-68
 141. 141.chap-68.5
Truyện gợi ý
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!