Truyện Dịch

Sơn Hải Kinh Truyện

Sơ lược

Sơn Hải Nghịch Chiến được phóng tác từ Sơn Hải Kinh, tác phẩm lớn của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Các bạn chú ý đón xem. "Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi loại đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31000 chữ. có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian 2000 – 2500 năm trước.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácSơn Hải Nghịch Chiến
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem1,121
Theo dõi0
Tập truyện
 1. 01.chap-0
 2. 02.chap-1
 3. 03.chap-2
 4. 04.chap-2.5
 5. 05.chap-3
 6. 06.chap-4
 7. 07.chap-5
 8. 08.chap-6
 9. 09.chap-7.1
 10. 10.chap-7.2
 11. 11.chap-8
 12. 12.chap-9
 13. 13.chap-9.2
 14. 14.chap-10
 15. 15.chap-10.2
 16. 16.chap-11
 17. 17.chap-11.2
 18. 18.chap-12
 19. 19.chap-12.2
 20. 20.chap-13
 21. 21.chap-13.2
 22. 22.chap-14
 23. 23.chap-14.2
 24. 24.chap-15
 25. 25.chap-15.2
 26. 26.chap-16
 27. 27.chap-16.2
 28. 28.chap-17
 29. 29.chap-17.2
 30. 30.chap-18
 31. 31.chap-18.2
 32. 32.chap-19
 33. 33.chap-19.2
 34. 34.chap-20
 35. 35.chap-20.2
 36. 36.chap-21
 37. 37.chap-21.2
 38. 38.chap-22
 39. 39.chap-22.2
 40. 40.chap-23
 41. 41.chap-23.2
 42. 42.chap-24
 43. 43.chap-24.2
 44. 44.chap-25
 45. 45.chap-25.2
 46. 46.chap-26
 47. 47.chap-26.2
 48. 48.chap-27
 49. 49.chap-27.2
 50. 50.chap-28
 51. 51.chap-28.2
 52. 52.chap-29
 53. 53.chap-29.2
 54. 54.chap-30
 55. 55.chap-30.2
 56. 56.chap-31
 57. 57.chap-31.2
 58. 58.chap-32
 59. 59.chap-32.2
 60. 60.chap-33
 61. 61.chap-33.2
 62. 62.chap-34
 63. 63.chap-34.2
 64. 64.chap-35
 65. 65.chap-35.2
 66. 66.chap-36
 67. 67.chap-36.2
 68. 68.chap-37
 69. 69.chap-37.2
 70. 70.chap-38
 71. 71.chap-38.2
 72. 72.chap-39
 73. 73.chap-39.2
 74. 74.chap-40
 75. 75.chap-40.2
 76. 76.chap-41
 77. 77.chap-41.2
 78. 78.chap-42
 79. 79.chap-43
 80. 80.chap-43.2
 81. 81.chap-44
 82. 82.chap-44.2
 83. 83.chap-45
 84. 84.chap-45.2
 85. 85.chap-46
 86. 86.chap-46.2
 87. 87.chap-47
 88. 88.chap-47.2
 89. 89.chap-48
 90. 90.chap-48.2
 91. 91.chap-49
 92. 92.chap-49.2
 93. 93.chap-50
 94. 94.chap-50.2
 95. 95.chap-51
 96. 96.chap-51.2
 97. 97.chap-52
 98. 98.chap-52.2
 99. 99.chap-53
 100. 100.chap-54
 101. 101.chap-55
 102. 102.chap-56
 103. 103.chap-57
 104. 104.chap-58
 105. 105.chap-59
 106. 106.chap-60
 107. 107.chap-61
 108. 108.chap-62
 109. 109.chap-63
 110. 110.chap-65
 111. 111.chap-66
 112. 112.chap-67
 113. 113.chap-68
 114. 114.chap-69
 115. 115.chap-70
 116. 116.chap-71
 117. 117.chap-72
 118. 118.chap-73
 119. 119.chap-74
 120. 120.chap-75
 121. 121.chap-76
 122. 122.chap-77
 123. 123.chap-78
 124. 124.chap-79
 125. 125.chap-80
 126. 126.chap-81
 127. 127.chap-82
 128. 128.chap-83
 129. 129.chap-84
 130. 130.chap-85
 131. 131.chap-86
 132. 132.chap-87
 133. 133.chap-88
 134. 134.chap-89
 135. 135.chap-90
 136. 136.chap-91
 137. 137.chap-92
 138. 138.chap-93
 139. 139.chap-94
 140. 140.chap-95
 141. 141.chap-96
 142. 142.chap-97
 143. 143.chap-98
 144. 144.chap-99
 145. 145.chap-100
 146. 146.chap-101
 147. 147.chap-102
 148. 148.chap-103
 149. 149.chap-104
 150. 150.chap-105
 151. 151.chap-106
 152. 152.chap-107
 153. 153.chap-108
 154. 154.chap-109
 155. 155.chap-110
 156. 156.chap-112
 157. 157.chap-113
 158. 158.chap-114
 159. 159.chap-115
 160. 160.chap-116
 161. 161.chap-116.2
 162. 162.chap-116.5
 163. 163.chap-117
 164. 164.chap-118
 165. 165.chap-119
 166. 166.chap-120
 167. 167.chap-121
 168. 168.chap-122
 169. 169.chap-123
 170. 170.chap-124
 171. 171.chap-125
 172. 172.chap-126
 173. 173.chap-127
 174. 174.chap-128
 175. 175.chap-129
 176. 176.chap-130
 177. 177.chap-131
 178. 178.chap-132
 179. 179.chap-133
 180. 180.chap-134
 181. 181.chap-135
 182. 182.chap-136
 183. 183.chap-137
 184. 184.chap-138
 185. 185.chap-139
 186. 186.chap-140
 187. 187.chap-141
 188. 188.chap-142
 189. 189.chap-143
 190. 190.chap-144
 191. 191.chap-145
 192. 192.chap-146
 193. 193.chap-147
 194. 194.chap-148
 195. 195.chap-149
 196. 196.chap-149.1
 197. 197.chap-149.2
 198. 198.chap-149.3
 199. 199.chap-150
 200. 200.chap-151
 201. 201.chap-152
 202. 202.chap-153
 203. 203.chap-154
 204. 204.chap-155
 205. 205.chap-156
 206. 206.chap-157
 207. 207.chap-158
 208. 208.chap-159
 209. 209.chap-160
 210. 210.chap-161
 211. 211.chap-162
 212. 212.chap-163
 213. 213.chap-164
 214. 214.chap-165
 215. 215.chap-166
 216. 216.chap-167
 217. 217.chap-168
 218. 218.chap-169
 219. 219.chap-170
 220. 220.chap-171
 221. 221.chap-172
 222. 222.chap-173
 223. 223.chap-174
 224. 224.chap-175
 225. 225.chap-176
 226. 226.chap-177
 227. 227.chap-178
 228. 228.chap-179
 229. 229.chap-180
 230. 230.chap-181
 231. 231.chap-182
 232. 232.chap-183
 233. 233.chap-184
 234. 234.chap-185
 235. 235.chap-186
 236. 236.chap-187
 237. 237.chap-188
 238. 238.chap-189
 239. 239.chap-190
 240. 240.chap-191
 241. 241.chap-192
 242. 242.chap-7
 243. 243.chap-64
 244. 244.chap-69.1
 245. 245.chap-193
 246. 246.chap-194
 247. 247.chap-195
 248. 248.chap-196
 249. 249.chap-197
 250. 250.chap-198
 251. 251.chap-199
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Họa bì sư

Vạn vật có linh tính trong trời đất, trải qua hàng ngàn năm sinh ra vô số chủng tộc huyền diệu và cổ quái. Trong đó còn có những kẻ có năng lực đặc biệt, chỉ với một cây bút liền có thể làm cho người ta thay da đổi thịt, dể dàng biến đổi dung mạo. Thế gian gọi là HỌA BÌ SƯ. Hai thầy trò với bí thuật họa bì hành tẩu giang hồ, mở ra một cuộc hành trình kỳ thú. (hoa bi su) Nguyên tác: Dục Kính, Trương Trì Nhóm biên tập: Y Tiêu, Hoành Nhạc, Ban ...

Mafia Bride

Cuộc đời Trung học của Trương Hiểu Thanh sắp trôi qua, những ngoài nổi tiếng là người có khí phách, tham gia nhiều hoạt động xã đoàn. Cô chưa gặp qua những chuyện như trong mong đợi như, xuyên việt qua thế giới khác, gặp được người có pháp thuật.. và đặc biệt là cũng chưa gặp được tình yêu lãng mạng như mộng tưởng. Những tưởng mọi chuyện sẽ qua như vậy. Nhưng sau một buổi chiều mưa sau tan học, cô vô tình cứu được một người con trai, ...

Tiểu Tiên Gia Sương Hữu Hỉ

TRUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI GÓC NHỎ CỦA MAMORU --------------------------------------------- : Đầu năm nay, một tiên nữ nhỏ bé, không những có gan nhúng chàm thượng thần cấm dục, mà còn khiến cho nam thần ngây thơ trong trắng này thay mình sinh nhãi con? Thân là người trong cuộc, tiên nữ Bỉnh Hoa cho biết: Thật là quá khó khăn, mỗi ngày đều đang không ngừng tìm đường chết... ================================== Trans: XiaoYu Edit: Chloe
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
hoa mái Trả lời Báo vi phạm
emo hay đó