Tùy chỉnh

Tuyệt Thế Thần Tôn [chap 1.1]

[Cập nhật lúc: 12/04/2021 22:03:39]

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 1

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 2

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 3

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 4

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 5

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 6

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 7

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 8

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 9

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 10

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 11

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 12

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 13

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 14

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 15

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 16

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 17

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 18

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 19

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 20

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 21

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 22

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 23

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 24

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 25

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 26

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 27

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 28

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 29

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 30

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 31

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 32

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 33

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 34

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 35

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 36

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 37

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 38

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 39

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 40

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 41

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 42

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 43

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 44

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 45

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 46

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 47

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 48

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 49

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 50

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 51

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 52

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 53

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 54

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 55

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 56

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 57

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 58

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 59

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 60

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 61

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 62

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 63

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 64

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 65

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 66

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1 - 67

Tuyệt Thế Thần Tôn chap 1 1

Truyện gợi ý

Côn Thôn Thiên Hạ

Đây là một thế giới chỉ dành cho Linh Sủng, người người nuôi linh sủng, luyện linh sủng, chiến đấu bằng Linh Sủng... Khởi đầu từ 1 chú cá CÔN. Chỉ dựa vào thôn phệ để tu hành,thiếu niên chưởng môn Lăng tiêu Các - Phàn Lăng Tiêu đem một bé cá nheo nhỏ tiến hóa thành Thôn Thiên Phệ Địa Linh Côn, trở thành linh sủng sư danh chấn thiên hạ Nhưng mà không biết trong lúc quyết đấu đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Côn tiến hóa thất bại, trở thành hung ...

Nghịch Thiên Đại Thần

Thanh niên nghiện game, chơi game liền mười mấy tiếng. Đột tử, chết xuyên không vào dị giới. được hệ thống hỗ trợ...
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem15,333

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!