Tùy chỉnh

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái [chap 35]

[Cập nhật lúc: 14/10/2020 11:46:13]

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 1

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 2

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 3

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 4

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 5

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 6

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 7

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 8

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 9

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 10

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 11

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 12

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 13

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 14

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 15

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 16

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 17

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 18

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 19

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 20

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 21

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 22

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 23

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 24

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 25

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 26

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 27

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 28

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 29

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 30

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 31

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35 - 32

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 35

Truyện gợi ý
Nguyên Tônchap 305.5Lượt xem62,660

Nguyên Tôn

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân ...

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!