Tùy chỉnh

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái [chap 34]

[Cập nhật lúc: 14/10/2020 11:46:13]

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 1

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 2

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 3

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 4

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 5

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 6

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 7

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 8

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 9

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 10

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 11

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 12

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 13

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 14

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 15

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 16

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 17

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 18

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 19

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 20

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 21

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 22

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 23

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 24

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 25

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 26

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 27

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34 - 28

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái chap 34

Truyện gợi ý

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!