Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm
Tôi Lên Cấp Chỉ Bằng Cách Ăn, Leveling Up, By Only Eating!
Tùy chỉnh

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm [chap 9]

[Cập nhật lúc: 18/08/2020 14:33:26]

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 1

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 2

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 3

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 4

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 5

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 6

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 7

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 8

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 9

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 10

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 11

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 12

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 13

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 14

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 15

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 16

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 17

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 18

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 19

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 20

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 21

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 22

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 23

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 24

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 25

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 26

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 27

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 28

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 29

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 30

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 31

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 32

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 33

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 34

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 35

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 36

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 37

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 38

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 39

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 40

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 41

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 42

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 43

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 44

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 45

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 46

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 47

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 48

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 49

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 50

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 51

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 52

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 53

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 54

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 55

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 56

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 57

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 58

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 59

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 60

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 61

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 62

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 63

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 64

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 65

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 66

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 67

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 68

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 69

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 70

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 71

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 72

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 73

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 74

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 75

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 76

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 77

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 78

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 79

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9 - 80

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm chap 9

Truyện gợi ý

Tôi Là Lính Mới

15 năm cho đến khi kết thúc trò chơi. Duy nhất chỉ có tôi biết cái kết. ‘Tôi như là một món đồ cổ’.

Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc

Park Do Hyeok người đang sống như một người làm công ăn lương bình thường đã trở thành người được thức tỉnh đúng như mong muốn trong thời khắc rơi vào khủng hoảng tuyệt vọng! Những kỉ niệm và kinh nghiệm trong trò chơi mà dành cả cuộc đời 20 tuổi đã trở thành năng lực thức tỉnh!! Hơn nữa, từ bây giờ hoạt động sôi nổi kì dị có một không hai của Park Do Hyeok người chơi thần chú nhắm tới đỉnh cao thế giới ‘người được thức tỉnh ...

Người Nâng Cấp

Một ngày nọ, ngôi làng của thợ rèn NPC Aiden bị xoá sổ bởi hệ thống điều hành. Vào khoảnh khắc anh và em gái của anh Alice tan biến, anh đã thề với bản thân: “Mình sẽ tự tay huỷ diệt cái hệ thống này”. Chính vào lúc đó, một giọng nói đã vang lên “Bạn đã mở khoá quyền năng của Điều hành viên, Điều hành viên Lv. 1”. Aiden tỉnh dậy với một năng lực mới, đánh dấu khởi đầu của cuộc hành trình làm một Điều hành viên...! Rồi Aiden sẽ ra ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorKhách Lạ
Kẹp kẹp Trả lời Chapter 15Báo vi phạm
Đồ ăn trông thật ngon a~
AuthorKhách Lạ
Kẹp kẹp Trả lời Chapter 2Báo vi phạm
Main mập mà trông cute vlemo
AuthorKhách Lạ
N Trả lời Báo vi phạm
Đọc tên truyện cứ tưởng thánh gióng =)))