Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 133]

[Cập nhật lúc: 01/05/2021 15:30:02]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 133

Truyện gợi ý

Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Vừa làm nhân vật phản diện Lăng Thần vừa làm anh hùng Diệp Tử Mộ, có đến mấy chục năm tình cảm gút mắc... Đương nhiên, là đều muốn đánh bại đối phương cái chủng loại kia cừu thị! Nhưng mà, ngoài ý muốn khởi động thiết lập lại khóa để Lăng Thần về tới mười bảy tuổi! Đây quả thực là cơ hội trời cho a! Thừa dịp anh hùng chưa lớn lên, đương nhiên là trước phải nhổ cỏ tận gốc!

Tuyệt Thế Võ Hồn

Long mạch đại lục, thị tộc tông môn quần lập, võ giả tranh đấu không ngừng. Thiếu niên Trần phPng, tuy không thiên phú, cũng nghĩ chống lại thiên mệnh, mười năm chịu nhục, nhận hết lặng lẽ. May mắn được lương sư dạy bảo, đến chí tôn long huyết, thần bí cổ đỉnh, đạp lên từ từ tu hành, cùng con đường cường giả tranh đoạt !

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!