Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 94]

[Cập nhật lúc: 25/01/2021 16:31:42]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94 - 33

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 94

Truyện gợi ý

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Vừa làm nhân vật phản diện Lăng Thần vừa làm anh hùng Diệp Tử Mộ, có đến mấy chục năm tình cảm gút mắc... Đương nhiên, là đều muốn đánh bại đối phương cái chủng loại kia cừu thị! Nhưng mà, ngoài ý muốn khởi động thiết lập lại khóa để Lăng Thần về tới mười bảy tuổi! Đây quả thực là cơ hội trời cho a! Thừa dịp anh hùng chưa lớn lên, đương nhiên là trước phải nhổ cỏ tận gốc!

Tuyệt Thế Võ Thần

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!