Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 67]

[Cập nhật lúc: 16/12/2020 20:15:47]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 31

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67 - 32

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 67

Truyện gợi ý

Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!

Nghịch Thiên Chiến Thần

Trăm năm trước, nhất đại chiến thần lá Khinh Vân hoành không xuất thế, nghiền ép các lộ thiên kiêu chi tử, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng không ngờ bị người yêu Lạc linh, huynh đệ sói mười ba phản bội, vẫn lạc mười ma vực sâu! Trăm năm sau, các giới tiến vào thời đại hoàng kim, yêu nghiệt nhân vật điên cuồng hiện lên! Lá Khinh Vân trùng sinh đến Bát Hoang trong đại lục
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem12,741

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!