Tùy chỉnh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế [chap 43]

[Cập nhật lúc: 03/10/2020 12:00:49]

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 1

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 2

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 3

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 4

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 5

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 6

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 7

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 8

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 9

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 10

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 11

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 12

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 13

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 14

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 15

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 16

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 17

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 18

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 19

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 20

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 21

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 22

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 23

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 24

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 25

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 26

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 27

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 28

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 29

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43 - 30

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế chap 43

Truyện gợi ý

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Thiên Linh Đại Lục, võ đạo vi tôn! Cường giả có thể ngao du thiên địa, uy chấn sơn hà, lật tay thương khung hủy diệt, trong nháy mắt nhật nguyệt biến sắc! Thần Châu đại địa tuổi trẻ võ học tông sư Lâm Thần, ngoài ý muốn mang theo một tôn thần bí tiểu đỉnh đi vào thế giới này, trở thành nhạn Nam Vực thiên cực tông ngoại môn đệ tử. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay! Lại nhìn Lâm Thần như thế nào tại cái này dị giới ...

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!