Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 34]

[Cập nhật lúc: 20/08/2020 09:39:29]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 34

Truyện gợi ý

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Gamer Trương Thiên lăng đang chơi game hàng ngày, ngoài ý muốn xuyên vào trò chơi trở thành tổ sư một môn phái có option nhân vật max, vốn tưởng mình sẽ thành duy ngã độc tôn trong trò chơi, không nghĩ tới... Môn phái hiện giờ khốn cùng chán nản, chỉ còn lại 3 người ? Ngay cả sơn môn cũng là thuê, chủ nhà đang đến cửa thúc trả nợ! May mắn xuyên qua có chút phúc lợi, hệ thống kinh doanh Online! Xem lão tổ Trương thiên lâm quản lý môn phái thế nào, đem ...

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Côn Thôn Thiên Hạ

Đây là một thế giới chỉ dành cho Linh Sủng, người người nuôi linh sủng, luyện linh sủng, chiến đấu bằng Linh Sủng... Khởi đầu từ 1 chú cá CÔN. Chỉ dựa vào thôn phệ để tu hành,thiếu niên chưởng môn Lăng tiêu Các - Phàn Lăng Tiêu đem một bé cá nheo nhỏ tiến hóa thành Thôn Thiên Phệ Địa Linh Côn, trở thành linh sủng sư danh chấn thiên hạ Nhưng mà không biết trong lúc quyết đấu đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Côn tiến hóa thất bại, trở thành hung ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!