Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 18]

[Cập nhật lúc: 07/07/2020 12:47:07]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 27

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 28

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 29

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 30

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 31

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 32

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 33

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 34

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18 - 35

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 18

Truyện gợi ý

Thanh Đế Truyện

Học sinh Vạn Thanh thuộc hệ khảo cổ, phát hiện di chỉ của thượng cổ địa phủ tại núi Côn Luân, thân thể sinh ra biến dị. Bởi vậy trong lúc vô tình bị cuốn vào một cuộc chiến tranh vạn cổ kéo dài, xuyên không vào tinh vực bắc đẩu. Tại đây Vạn Thanh thu hoạch được truyền thừa tiên khí, nghịch thiên chiến phạt, ngăn cản hắc ám náo động vũ trụ, từng bước trở thành đi lên thành đại đế yêu tộc... Xem thêm

Tuyệt Thế Phi Đao

Nhiếp Thần đến linh giới, quật khởi tại đô thị, chỉ là sinh viên như thế nào xem thoả thích tuyệt sắc mỹ nữ, bá chiến các tộc thiên kiêu, trấn áp vạn cổ quần hùng, thời điểm phi đao phá không , thuấn sát chư thiên bá chủ

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!