Tùy chỉnh

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới [chap 3]

[Cập nhật lúc: 07/07/2020 12:47:07]

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 1

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 2

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 3

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 4

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 5

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 6

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 7

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 8

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 9

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 10

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 11

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 12

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 13

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 14

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 15

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 16

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 17

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 18

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 19

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 20

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 21

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 22

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 23

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 24

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 25

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3 - 26

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới chap 3

Truyện gợi ý
Thú Nhânchap 237Lượt xem2,255

Thú Nhân

Trần Bắc Minh từng là "Tinh Minh" tuổi trẻ bên trong lại có tính của thú nhân rất là kiệt xuất, lại bị Ngũ Đế ám hại mà chết. Bất ngờ sống lại trở lại quá khứ, bảo lưu trí nhớ kiếp trước hắn, vì báo thù, cùng đồng đội bước lên trở lại con đường đi tới đỉnh cao...

Vạn Cổ Thần Vương

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!