Tùy chỉnh

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế [chap 24]

[Cập nhật lúc: 23/09/2020 20:00:22]

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 1

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 2

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 3

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 4

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 5

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 6

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 7

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 8

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 9

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 10

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 11

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 12

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 13

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 14

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 15

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 16

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 17

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 18

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 19

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 20

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 21

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 22

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 23

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 24

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 25

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 26

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 27

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 28

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 29

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 30

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 31

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 32

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 33

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 34

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 35

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 36

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 37

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24 - 38

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế chap 24

Truyện gợi ý

Born

Năm 2137 sau khi con người phát hiện 1 loài virus mới mang tên là Gideon. Nó đã mang đến sự hủy diệt nhân loại. Con người không thể làm gì khác ngoài việc chọn lọc những nhân loại ưu tú trên khắp thế giới để đưa vào trạng thái ngủ đông. Cao Lỗ là lính phục vụ trong quân đội người được chọn để bảo vệ gene cuối cùng của thế giới. Liệu loài người có thoát khỏi sự diệt vong. Tiết lộ "Cuộc chiến luân hồi, lv up ^.^

Giải Đấu Giữa Các Vũ Trụ Song Song

Thế giới này tồn tại không chỉ một vũ trụ, mà còn tồn tại song song rất rất nhiều vũ trụ khác nhau. »»» Và đương nhiên Sôn Gô Ku và các bạn của mình cũng sẽ tồn tại song song ở các vũ trụ khác nhau, Tất cả bọn họ đã được tập hợp tham gia một cuộc thi đấu. Sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra tại đây...

Legend 2

Một thanh niên đang đi mua đĩa JAV thì bị rơi thanh sắt giữa đường mà chết, xong qua thế giới khác với năng lực bá đạo.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!