Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
Sư Tỷ Của Ta Rất Cứng
Tùy chỉnh

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám [chap 50]

[Cập nhật lúc: 29/10/2020 18:45:34]

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 1

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 2

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 3

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 4

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 5

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 6

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 7

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 8

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 9

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 10

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 11

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 12

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 13

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 14

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 15

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 16

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 17

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 18

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 19

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 20

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 21

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 22

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 23

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 24

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 25

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 26

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 27

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50 - 28

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám chap 50

Truyện gợi ý

Võ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Thần Võ Thiên Tôn

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!