Tùy chỉnh

Đan Võ Chí Tôn [chap 20]

[Cập nhật lúc: 15/08/2020 20:00:43]

Đan Võ Chí Tôn chap 20

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 1

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 2

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 3

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 4

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 5

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 6

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 7

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 8

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 9

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 10

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 11

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 12

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 13

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 14

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 15

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 16

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 17

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 18

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 19

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 20

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 21

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 22

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 23

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 24

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 25

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 26

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 27

Đan Võ Chí Tôn chap 20 - 28

Đan Võ Chí Tôn chap 20

Truyện gợi ý

Thân Thể Của Ta Là Kiếm Chủng

Huyền kiếm đại lục, kiếm đạo độc tôn, vô số kiếm tu ngạo kiếm tung hoành, đã từng huy hoàng kiếm thế, càng là xuất hiện vô số thuộc về Kiếm giả truyền kỳ thần thoại...... Bây giờ Huyền kiếm đại lục dù không còn trước kia phong thái, nhưng kiếm tu y nguyên thịnh hành. Huyền kiếm đại lục Huyền kiếm tông một cái tu hành thông suốt tu hành thiên tài đột nhiên bị biến cố Xem thêm

Võ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!