Tùy chỉnh

Đan Võ Chí Tôn [chap 3]

[Cập nhật lúc: 08/05/2020 09:25:02]

Đan Võ Chí Tôn chap 3

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 1

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 2

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 3

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 4

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 5

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 6

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 7

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 8

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 9

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 10

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 11

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 12

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 13

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 14

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 15

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 16

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 17

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 18

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 19

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 20

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 21

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 22

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 23

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 24

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 25

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 26

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 27

Đan Võ Chí Tôn chap 3 - 28

Đan Võ Chí Tôn chap 3

Truyện gợi ý

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...

Côn Thôn Thiên Hạ

Đây là một thế giới chỉ dành cho Linh Sủng, người người nuôi linh sủng, luyện linh sủng, chiến đấu bằng Linh Sủng... Khởi đầu từ 1 chú cá CÔN. Chỉ dựa vào thôn phệ để tu hành,thiếu niên chưởng môn Lăng tiêu Các - Phàn Lăng Tiêu đem một bé cá nheo nhỏ tiến hóa thành Thôn Thiên Phệ Địa Linh Côn, trở thành linh sủng sư danh chấn thiên hạ Nhưng mà không biết trong lúc quyết đấu đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Côn tiến hóa thất bại, trở thành hung ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!