Tùy chỉnh

Tu La Kiếm Tôn [chap 178]

[Cập nhật lúc: 16/02/2021 15:00:02]

Tu La Kiếm Tôn chap 178

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 1

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 2

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 3

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 4

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 5

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 6

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 7

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 8

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 9

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 10

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 11

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 12

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 13

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 14

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 15

Tu La Kiếm Tôn chap 178 - 16

Tu La Kiếm Tôn chap 178

Truyện gợi ý

Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

ND: Ký ức 4 năm trước mất đi, kim bài nữ Vân Du thế mà trở thành Vương phi? Đối kháng với Ma Vương trong truyền thuyết. Vân Du mở ra tu tiên đại đạo. ------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com ------------------------- #LMNX11 #LinhMieuNhom #LMLinhMieu #NetTruyen

Triều Đình Có Yêu Khí

Vì yêu tinh chiếm phần lớn trong triều đình, Thẩm Khanh Chi, một con người vì để sinh tồn phải làm tiểu đệ của Trang Tử Câm, cùng hắn vượt qua những tầng sương mù ở thành Trường An. Tiết tháo của Trang Tử Câm cũng như liêm sỉ của anh vậy, rơi không còn chút nào. Thẩm Khanh Chi: “Anh cứ làm khó tôi như vậy là vì anh thích tôi?” Trang Tử Câm: “Không, tôi chỉ đơn thuần là làm khó cô thôi.”
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!