Tùy chỉnh

Tu La Kiếm Tôn [chap 76]

[Cập nhật lúc: 16/06/2020 00:55:13]

Tu La Kiếm Tôn chap 76

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 1

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 2

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 3

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 4

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 5

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 6

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 7

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 8

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 9

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 10

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 11

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 12

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 13

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 14

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 15

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 16

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 17

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 18

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 19

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 20

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 21

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 22

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 23

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 24

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 25

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 26

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 27

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 28

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 29

Tu La Kiếm Tôn chap 76 - 30

Tu La Kiếm Tôn chap 76

Truyện gợi ý

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Đã từng nghe qua thôi dựng tiên tử chưa? Vân Miên chính là người đó! Nhiệm vụ hạ phàm của cô chính là giúp hoàng đế kiêu quốc có con? Cái gì? Hoàng đế là người mắc chứng bệnh không sinh được con! Là cái bệnh mà thái y hay thần y đều không chữa khỏi u Vân Miên cảm thấy rất áp lực” Vân Miên trẫm thấy chóng mặt máu truyền cho trẫm chút tiên khí” để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Miên đã dốc hết tâm huyết!

Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

ND: Ký ức 4 năm trước mất đi, kim bài nữ Vân Du thế mà trở thành Vương phi? Đối kháng với Ma Vương trong truyền thuyết. Vân Du mở ra tu tiên đại đạo. ------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com ------------------------- #LMNX11 #LinhMieuNhom #LMLinhMieu #NetTruyen
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!