Tùy chỉnh

Tu La Kiếm Tôn [chap 7]

[Cập nhật lúc: 21/03/2020 13:05:07]

Tu La Kiếm Tôn chap 7

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 1

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 2

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 3

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 4

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 5

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 6

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 7

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 8

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 9

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 10

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 11

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 12

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 13

Tu La Kiếm Tôn chap 7 - 14

Tu La Kiếm Tôn chap 7

Truyện gợi ý

Xuân Thu Bá Đồ

Truyện Xuân Thu Bá Đồ Ta, Cơ Thanh, mang theo bất tử cốt, xuyên không tới thế giới võ học cao cấp Xuân Thu Chiến Quốc. Ngươi có kiếm khí như rừng, ta có thể bất tử bất diệt, ngươi có ma công cái thế, ta cũng có bất tử bất diệt, ngươi có thần kỹ, ta cũng có bất tử bất diệt! Hãy xem 1 cái đánh không chết người thường, làm sao ở thế giới võ học phồn thịnh, đẳng cấp sâm nghiêm quật khởi, xưng bá thiên hạ

Côn Thôn Thiên Hạ

Đây là một thế giới chỉ dành cho Linh Sủng, người người nuôi linh sủng, luyện linh sủng, chiến đấu bằng Linh Sủng... Khởi đầu từ 1 chú cá CÔN. Chỉ dựa vào thôn phệ để tu hành,thiếu niên chưởng môn Lăng tiêu Các - Phàn Lăng Tiêu đem một bé cá nheo nhỏ tiến hóa thành Thôn Thiên Phệ Địa Linh Côn, trở thành linh sủng sư danh chấn thiên hạ Nhưng mà không biết trong lúc quyết đấu đã xảy ra chuyện gì khiến Linh Côn tiến hóa thất bại, trở thành hung ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!