Truyện Dịch

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Sơ lược

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem13,712
Theo dõi9
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-107
 108. 108.chap-108
 109. 109.chap-109
 110. 110.chap-110
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-116
 116. 116.chap-117
 117. 117.chap-118
 118. 118.chap-119
 119. 119.chap-120
 120. 120.chap-122
 121. 121.chap-123
 122. 122.chap-124
 123. 123.chap-125
 124. 124.chap-126
 125. 125.chap-127
 126. 126.chap-128
 127. 127.chap-129
 128. 128.chap-130
 129. 129.chap-131
 130. 130.chap-132
 131. 131.chap-133
 132. 132.chap-134
 133. 133.chap-135
 134. 134.chap-136
 135. 135.chap-137
 136. 136.chap-138
 137. 137.chap-139
 138. 138.chap-140
 139. 139.chap-141
 140. 140.chap-142
 141. 141.chap-143
 142. 142.chap-144
 143. 143.chap-145
 144. 144.chap-146
 145. 145.chap-147
 146. 146.chap-148
 147. 147.chap-149
 148. 148.chap-150
 149. 149.chap-151
 150. 150.chap-152
 151. 151.chap-153
 152. 152.chap-154
 153. 153.chap-155
 154. 154.chap-156
 155. 155.chap-157
 156. 156.chap-158
 157. 157.chap-159
 158. 158.chap-160
 159. 159.chap-161
 160. 160.chap-162
 161. 161.chap-163
 162. 162.chap-164
 163. 163.chap-165
 164. 164.chap-166
 165. 165.chap-167
 166. 166.chap-168
 167. 167.chap-169
 168. 168.chap-170
 169. 169.chap-171
 170. 170.chap-172
 171. 171.chap-173
 172. 172.chap-174
 173. 173.chap-175
 174. 174.chap-176
 175. 175.chap-177
 176. 176.chap-178
 177. 177.chap-179
 178. 178.chap-180
 179. 179.chap-181
 180. 180.chap-182
 181. 181.chap-183
 182. 182.chap-184
 183. 183.chap-185
 184. 184.chap-186
 185. 185.chap-187
 186. 186.chap-188
 187. 187.chap-189
 188. 188.chap-190
 189. 189.chap-191
 190. 190.chap-192
 191. 191.chap-193
 192. 192.chap-194
 193. 193.chap-195
 194. 194.chap-196
 195. 195.chap-197
 196. 196.chap-198
 197. 197.chap-199
 198. 198.chap-200
 199. 199.chap-201
 200. 200.chap-202
 201. 201.chap-203
 202. 202.chap-204
 203. 203.chap-205
 204. 204.chap-206
 205. 205.chap-207
 206. 206.chap-208
 207. 207.chap-209
 208. 208.chap-210
 209. 209.chap-211
 210. 210.chap-212
 211. 211.chap-213
 212. 212.chap-214
 213. 213.chap-215
 214. 214.chap-216
 215. 215.chap-217
 216. 216.chap-218
 217. 217.chap-219
 218. 218.chap-220
 219. 219.chap-221
 220. 220.chap-222
 221. 221.chap-223
 222. 222.chap-224
 223. 223.chap-225
 224. 224.chap-226
 225. 225.chap-227
 226. 226.chap-228
 227. 227.chap-229
 228. 228.chap-230
 229. 229.chap-231
 230. 230.chap-232
 231. 231.chap-233
 232. 232.chap-234
 233. 233.chap-235
 234. 234.chap-236
 235. 235.chap-237
 236. 236.chap-238
 237. 237.chap-239
 238. 238.chap-240
 239. 239.chap-241
 240. 240.chap-242
 241. 241.chap-243
 242. 242.chap-244
 243. 243.chap-245
 244. 244.chap-246
 245. 245.chap-247
 246. 246.chap-248
 247. 247.chap-249
 248. 248.chap-250
 249. 249.chap-251
 250. 250.chap-252
 251. 251.chap-253
 252. 252.chap-254
 253. 253.chap-255
 254. 254.chap-256
 255. 255.chap-257
 256. 256.chap-258
 257. 257.chap-259
 258. 258.chap-260
 259. 259.chap-261
 260. 260.chap-262
 261. 261.chap-263
 262. 262.chap-264
 263. 263.chap-265
 264. 264.chap-266
 265. 265.chap-267
 266. 266.chap-268
 267. 267.chap-269
 268. 268.chap-270
 269. 269.chap-271
 270. 270.chap-272
 271. 271.chap-273
 272. 272.chap-274
 273. 273.chap-275
 274. 274.chap-276
 275. 275.chap-277
 276. 276.chap-278
 277. 277.chap-279
 278. 278.chap-280
 279. 279.chap-281
 280. 280.chap-282
 281. 281.chap-283
 282. 282.chap-284
 283. 283.chap-285
 284. 284.chap-286
 285. 285.chap-287
 286. 286.chap-288
 287. 287.chap-289
 288. 288.chap-290
 289. 289.chap-291
 290. 290.chap-292
 291. 291.chap-293
 292. 292.chap-294
 293. 293.chap-295
 294. 294.chap-296
 295. 295.chap-297
 296. 296.chap-298
 297. 297.chap-299
 298. 298.chap-300
 299. 299.chap-301
 300. 300.chap-302
 301. 301.chap-303
 302. 302.chap-304
 303. 303.chap-305
 304. 304.chap-306
 305. 305.chap-307
 306. 306.chap-308
 307. 307.chap-309
 308. 308.chap-310
 309. 309.chap-311
 310. 310.chap-312
 311. 311.chap-313
 312. 312.chap-314
 313. 313.chap-315
 314. 314.chap-316
 315. 315.chap-317
 316. 316.chap-318
 317. 317.chap-319
 318. 318.chap-320
 319. 319.chap-321
 320. 320.chap-322
 321. 321.chap-323
 322. 322.chap-324
 323. 323.chap-325
 324. 324.chap-326
 325. 325.chap-327
 326. 326.chap-328
 327. 327.chap-329
 328. 328.chap-330
 329. 329.chap-331
 330. 330.chap-332
 331. 331.chap-333
 332. 332.chap-334
 333. 333.chap-335
 334. 334.chap-336
 335. 335.chap-337
 336. 336.chap-338
 337. 337.chap-339
 338. 338.chap-340
 339. 339.chap-341
 340. 340.chap-342
 341. 341.chap-343
 342. 342.chap-344
 343. 343.chap-345
 344. 344.chap-346
 345. 345.chap-347
 346. 346.chap-348
 347. 347.chap-349
 348. 348.chap-350
 349. 349.chap-351
 350. 350.chap-352
 351. 351.chap-353
 352. 352.chap-354
 353. 353.chap-355
 354. 354.chap-356
 355. 355.chap-357
 356. 356.chap-358
 357. 357.chap-359
 358. 358.chap-360
 359. 359.chap-361
 360. 360.chap-362
 361. 361.chap-363
 362. 362.chap-364
 363. 363.chap-366
 364. 364.chap-367
 365. 365.chap-368
 366. 366.chap-369
 367. 367.chap-370
 368. 368.chap-371
 369. 369.chap-372
 370. 370.chap-373
 371. 371.chap-374
 372. 372.chap-375
 373. 373.chap-376
 374. 374.chap-377
 375. 375.chap-378
 376. 376.chap-379
 377. 377.chap-380
 378. 378.chap-381
 379. 379.chap-382
 380. 380.chap-383
 381. 381.chap-384
 382. 382.chap-385
 383. 383.chap-386
 384. 384.chap-387
 385. 385.chap-388
 386. 386.chap-389
 387. 387.chap-390
 388. 388.chap-391
 389. 389.chap-392
 390. 390.chap-393
 391. 391.chap-394
 392. 392.chap-395
 393. 393.chap-396
 394. 394.chap-397
 395. 395.chap-398
 396. 396.chap-399
 397. 397.chap-400
 398. 398.chap-401
 399. 399.chap-402
 400. 400.chap-403
 401. 401.chap-404
 402. 402.chap-405
 403. 403.chap-406
 404. 404.chap-407
 405. 405.chap-408
 406. 406.chap-409
 407. 407.chap-410
 408. 408.chap-411
 409. 409.chap-412
 410. 410.chap-413
 411. 411.chap-414
 412. 412.chap-415
 413. 413.chap-416
 414. 414.chap-417
 415. 415.chap-418
 416. 416.chap-419
 417. 417.chap-420
 418. 418.chap-421
 419. 419.chap-422
 420. 420.chap-423
 421. 421.chap-424
 422. 422.chap-425
 423. 423.chap-426
 424. 424.chap-427
 425. 425.chap-428
 426. 426.chap-429
 427. 427.chap-430
 428. 428.chap-431
 429. 429.chap-432
 430. 430.chap-433
 431. 431.chap-434
 432. 432.chap-435
 433. 433.chap-436
 434. 434.chap-437
 435. 435.chap-438
 436. 436.chap-439
 437. 437.chap-440
 438. 438.chap-441
 439. 439.chap-442
 440. 440.chap-443
 441. 441.chap-444
 442. 442.chap-445
 443. 443.chap-446
 444. 444.chap-447
 445. 445.chap-448
 446. 446.chap-449
 447. 447.chap-450
 448. 448.chap-451
 449. 449.chap-452
 450. 450.chap-453
 451. 451.chap-454
 452. 452.chap-455
 453. 453.chap-456
 454. 454.chap-457
 455. 455.chap-458
 456. 456.chap-459
 457. 457.chap-460
 458. 458.chap-461
 459. 459.chap-462
 460. 460.chap-463
 461. 461.chap-464
 462. 462.chap-465
 463. 463.chap-466
 464. 464.chap-467
 465. 465.chap-468
 466. 466.chap-469
 467. 467.chap-470
 468. 468.chap-471
 469. 469.chap-472
 470. 470.chap-473
 471. 471.chap-474
 472. 472.chap-475
 473. 473.chap-476
 474. 474.chap-477
 475. 475.chap-478
 476. 476.chap-479
 477. 477.chap-480
 478. 478.chap-481
 479. 479.chap-482
 480. 480.chap-483
 481. 481.chap-484
 482. 482.chap-485
 483. 483.chap-486
 484. 484.chap-487
 485. 485.chap-488
 486. 486.chap-489
 487. 487.chap-490
 488. 488.chap-491
 489. 489.chap-492
 490. 490.chap-497
 491. 491.chap-498
 492. 492.chap-499
 493. 493.chap-501
 494. 494.chap-502
 495. 495.chap-503
 496. 496.chap-504
 497. 497.chap-505
 498. 498.chap-506
 499. 499.chap-507
 500. 500.chap-508
 501. 501.chap-509
 502. 502.chap-510
 503. 503.chap-511
 504. 504.chap-512
 505. 505.chap-493
 506. 506.chap-513
 507. 507.chap-514
 508. 508.chap-494
 509. 509.chap-515
 510. 510.chap-516
 511. 511.chap-517
 512. 512.chap-518
 513. 513.chap-495
 514. 514.chap-519
 515. 515.chap-520
 516. 516.chap-496
 517. 517.chap-521
 518. 518.chap-522
 519. 519.chap-500
 520. 520.chap-523
 521. 521.chap-524
 522. 522.chap-525
 523. 523.chap-526
 524. 524.chap-527
 525. 525.chap-528
 526. 526.chap-529
 527. 527.chap-530
 528. 528.chap-531
 529. 529.chap-532
 530. 530.chap-533
 531. 531.chap-534
 532. 532.chap-535
 533. 533.chap-536
 534. 534.chap-537
 535. 535.chap-538
 536. 536.chap-539
 537. 537.chap-540
 538. 538.chap-541
 539. 539.chap-542
 540. 540.chap-543
 541. 541.chap-544
 542. 542.chap-545
 543. 543.chap-546
 544. 544.chap-547
 545. 545.chap-548
 546. 546.chap-549
 547. 547.chap-550
 548. 548.chap-551
 549. 549.chap-552
 550. 550.chap-553
 551. 551.chap-554
 552. 552.chap-555
 553. 553.chap-556
 554. 554.chap-557
 555. 555.chap-558
 556. 556.chap-559
 557. 557.chap-560
 558. 558.chap-561
 559. 559.chap-562
 560. 560.chap-563
 561. 561.chap-564
 562. 562.chap-565
 563. 563.chap-566
 564. 564.chap-567
 565. 565.chap-568
 566. 566.chap-569
 567. 567.chap-570
 568. 568.chap-571
 569. 569.chap-572
 570. 570.chap-573
 571. 571.chap-574
 572. 572.chap-575
 573. 573.chap-576
 574. 574.chap-577
 575. 575.chap-578
 576. 576.chap-579
 577. 577.chap-580
 578. 578.chap-581
 579. 579.chap-582
 580. 580.chap-583
 581. 581.chap-584
 582. 582.chap-585
 583. 583.chap-586
 584. 584.chap-587
 585. 585.chap-588
 586. 586.chap-589
 587. 587.chap-590
 588. 588.chap-591
 589. 589.chap-592
 590. 590.chap-593
 591. 591.chap-594
 592. 592.chap-595
 593. 593.chap-596
 594. 594.chap-597
 595. 595.chap-598
 596. 596.chap-599
 597. 597.chap-600
 598. 598.chap-601
 599. 599.chap-602
 600. 600.chap-603
 601. 601.chap-604
 602. 602.chap-605
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...

Nhật Tà Nguyệt Ma

Một đôi trai gái trải qua một đêm, phát hiện mình đã mất sạch trí nhớ, họ không thể không kết bạn cùng nhau lên đường tìm lại ký ức. Qua vô số trận chiến, họ biết bản thân chính là Nhật Tà và Nguyệt Ma từng chấn nhiếp giang hồ trong truyền thuyết. Nhân vật chấn kinh thiên hạ này, tại sao lại mất đi trí nhớ? Đón xem tại beeng.net nha!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
TT Trả lời Chapter 603Báo vi phạm
emo THEO VẠN TRÙNG ĐI MAIN. VẠN TRÙNG CHO MƯỢN CƠ THỂ GIẢI KHÁT KÌA. NGON VL
Author Khách Lạ
kien Trả lời Chapter 593Báo vi phạm
mong chờ mãi
Author Khách Lạ
kien Trả lời Chapter 593Báo vi phạm
up nhầm truyện rồi ad ơi :((