Tùy chỉnh

Kiếm Đồ [chap 84]

[Cập nhật lúc: 31/12/2020 20:15:25]

Kiếm Đồ chap 84

Kiếm Đồ chap 84 - 1

Kiếm Đồ chap 84 - 2

Kiếm Đồ chap 84 - 3

Kiếm Đồ chap 84 - 4

Kiếm Đồ chap 84 - 5

Kiếm Đồ chap 84 - 6

Kiếm Đồ chap 84 - 7

Kiếm Đồ chap 84 - 8

Kiếm Đồ chap 84 - 9

Kiếm Đồ chap 84 - 10

Kiếm Đồ chap 84 - 11

Kiếm Đồ chap 84 - 12

Kiếm Đồ chap 84 - 13

Kiếm Đồ chap 84 - 14

Kiếm Đồ chap 84 - 15

Kiếm Đồ chap 84 - 16

Kiếm Đồ chap 84 - 17

Kiếm Đồ chap 84 - 18

Kiếm Đồ chap 84 - 19

Kiếm Đồ chap 84 - 20

Kiếm Đồ chap 84 - 21

Kiếm Đồ chap 84 - 22

Kiếm Đồ chap 84 - 23

Kiếm Đồ chap 84 - 24

Kiếm Đồ chap 84 - 25

Kiếm Đồ chap 84 - 26

Kiếm Đồ chap 84 - 27

Kiếm Đồ chap 84 - 28

Kiếm Đồ chap 84 - 29

Kiếm Đồ chap 84 - 30

Kiếm Đồ chap 84 - 31

Kiếm Đồ chap 84 - 32

Kiếm Đồ chap 84 - 33

Kiếm Đồ chap 84 - 34

Kiếm Đồ chap 84 - 35

Kiếm Đồ chap 84 - 36

Kiếm Đồ chap 84 - 37

Kiếm Đồ chap 84 - 38

Kiếm Đồ chap 84 - 39

Kiếm Đồ chap 84 - 40

Kiếm Đồ chap 84

Truyện gợi ý

Dĩ Hạ Phạm Thượng

ND: Sau khi chết thảm được trùng sinh, Dạ Vương Bạch Dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch Nữ Oa chuyển thế. Vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, Bạch Dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi! -----------------------------------------

Vẫn Tinh Vương Triều

Một ngôi sao chổi rơi xuống, làm cả một vương triều tan nát. Nhân vật chính trải bao cực khổ, khôi phục lại vương triều. Sao chổi rơi xuống, đồng thời cũng mang đến những sinh vật quái dị, muốn chiếm cả trái đất này.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!