Tùy chỉnh

Kiếm Đồ [chap 73]

[Cập nhật lúc: 24/11/2020 17:30:56]

Kiếm Đồ chap 73

Kiếm Đồ chap 73 - 1

Kiếm Đồ chap 73 - 2

Kiếm Đồ chap 73 - 3

Kiếm Đồ chap 73 - 4

Kiếm Đồ chap 73 - 5

Kiếm Đồ chap 73 - 6

Kiếm Đồ chap 73 - 7

Kiếm Đồ chap 73 - 8

Kiếm Đồ chap 73 - 9

Kiếm Đồ chap 73 - 10

Kiếm Đồ chap 73 - 11

Kiếm Đồ chap 73 - 12

Kiếm Đồ chap 73 - 13

Kiếm Đồ chap 73 - 14

Kiếm Đồ chap 73 - 15

Kiếm Đồ chap 73 - 16

Kiếm Đồ chap 73 - 17

Kiếm Đồ chap 73 - 18

Kiếm Đồ chap 73 - 19

Kiếm Đồ chap 73 - 20

Kiếm Đồ chap 73 - 21

Kiếm Đồ chap 73 - 22

Kiếm Đồ chap 73 - 23

Kiếm Đồ chap 73 - 24

Kiếm Đồ chap 73 - 25

Kiếm Đồ chap 73 - 26

Kiếm Đồ chap 73 - 27

Kiếm Đồ chap 73 - 28

Kiếm Đồ chap 73 - 29

Kiếm Đồ chap 73 - 30

Kiếm Đồ chap 73 - 31

Kiếm Đồ chap 73 - 32

Kiếm Đồ chap 73 - 33

Kiếm Đồ chap 73 - 34

Kiếm Đồ chap 73 - 35

Kiếm Đồ chap 73 - 36

Kiếm Đồ chap 73 - 37

Kiếm Đồ chap 73 - 38

Kiếm Đồ chap 73 - 39

Kiếm Đồ chap 73

Truyện gợi ý

Thiên Hạ Thần Tương

Nhân vật chính vân châu nhân một lần bị người ta đuổi giết, lẽ ra tử vong nhưng vân châu nhân lại không chết bất ngờ phục sinh cũng xuyên qua đến một năm trước, tiếp xúc được một món tên là ( bầu trời ) game. Thấy được kẻ thù, vân châu lợi dụng game, đi tới báo thù con đường, ... Giết Trương Giác, báo thù cho tổ tông,tiến ra sa trường, diệt kinh sở; bình Trung Nguyên, lạc hồng trần; ôm đồm thần tướng, định thiên hạ!

Hệ Thống Nghịch Tập

ND: ---------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com ---------------------- #LMNX17 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN

Định Hải Phù Sinh Lục

Thần Châu vạn năm tịch mịch, Thiên Ma lại xuất hiện. Vì ngăn cản sự hủy diệt của Thần Châu, cứu vớt sinh linh vạn vật, thầy trừ ma cuối cùng - Trần Tinh đã bước lên thông đạo mà thiên địa linh khí đã bị phong ấn --- chỉ dùng thời gian 4 năm. Bạn nhỏ dễ thương Trần Tinh, cảm xúc nóng nảy không ổn định, nhưng lại bảo vệ cái thiện cùng với chúng bằng hữu xông pha, con đường phía trước nguy cơ trùng trùng nhưng với sự đồng tâm hiệp lực ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!