Tùy chỉnh

Kiếm Đồ [chap 2.2]

[Cập nhật lúc: 11/07/2020 13:00:20]

Kiếm Đồ chap 2 2

Kiếm Đồ chap 2 2 - 1

Kiếm Đồ chap 2 2 - 2

Kiếm Đồ chap 2 2 - 3

Kiếm Đồ chap 2 2 - 4

Kiếm Đồ chap 2 2 - 5

Kiếm Đồ chap 2 2 - 6

Kiếm Đồ chap 2 2 - 7

Kiếm Đồ chap 2 2 - 8

Kiếm Đồ chap 2 2 - 9

Kiếm Đồ chap 2 2 - 10

Kiếm Đồ chap 2 2 - 11

Kiếm Đồ chap 2 2 - 12

Kiếm Đồ chap 2 2 - 13

Kiếm Đồ chap 2 2 - 14

Kiếm Đồ chap 2 2 - 15

Kiếm Đồ chap 2 2 - 16

Kiếm Đồ chap 2 2 - 17

Kiếm Đồ chap 2 2 - 18

Kiếm Đồ chap 2 2 - 19

Kiếm Đồ chap 2 2 - 20

Kiếm Đồ chap 2 2 - 21

Kiếm Đồ chap 2 2 - 22

Kiếm Đồ chap 2 2 - 23

Kiếm Đồ chap 2 2 - 24

Kiếm Đồ chap 2 2 - 25

Kiếm Đồ chap 2 2 - 26

Kiếm Đồ chap 2 2 - 27

Kiếm Đồ chap 2 2 - 28

Kiếm Đồ chap 2 2 - 29

Kiếm Đồ chap 2 2 - 30

Kiếm Đồ chap 2 2 - 31

Kiếm Đồ chap 2 2 - 32

Kiếm Đồ chap 2 2 - 33

Kiếm Đồ chap 2 2 - 34

Kiếm Đồ chap 2 2 - 35

Kiếm Đồ chap 2 2 - 36

Kiếm Đồ chap 2 2 - 37

Kiếm Đồ chap 2 2 - 38

Kiếm Đồ chap 2 2 - 39

Kiếm Đồ chap 2 2 - 40

Kiếm Đồ chap 2 2 - 41

Kiếm Đồ chap 2 2 - 42

Kiếm Đồ chap 2 2 - 43

Kiếm Đồ chap 2 2 - 44

Kiếm Đồ chap 2 2 - 45

Kiếm Đồ chap 2 2 - 46

Kiếm Đồ chap 2 2 - 47

Kiếm Đồ chap 2 2 - 48

Kiếm Đồ chap 2 2 - 49

Kiếm Đồ chap 2 2 - 50

Kiếm Đồ chap 2 2 - 51

Kiếm Đồ chap 2 2 - 52

Kiếm Đồ chap 2 2 - 53

Kiếm Đồ chap 2 2 - 54

Kiếm Đồ chap 2 2 - 55

Kiếm Đồ chap 2 2 - 56

Kiếm Đồ chap 2 2 - 57

Kiếm Đồ chap 2 2 - 58

Kiếm Đồ chap 2 2 - 59

Kiếm Đồ chap 2 2 - 60

Kiếm Đồ chap 2 2

Truyện gợi ý

Hồ Yêu Thái Tử Phi

Cô là thiếu nữ hoạt bái dễ thương thời hiện đại, làm sao lại xuyên thành hồ ly chứ!!

Hồ Tiên Hung Bạo

Thiếu nữ nhân loại Nhan Tiểu Thất vô ý mở ra phong ấn hồ tiên Ly Tu, vốn tưởng rằng nhặt được một con đại soái ca nhưng không nghĩ con hồ tiên này không chịu yên phận, đùa bỡn người ta. Muốn ăn muốn uống muốn cướp đoạt, chính mình còn bị bức bách. Phải cùng hồ tiên đại nhân bước trên con đường tìm lại mảnh nhỏ của hồn ngọc. Xem hồ tiên Ly Tu bá đạo chuyên sủng ~

Dĩ Hạ Phạm Thượng

ND: Sau khi chết thảm được trùng sinh, Dạ Vương Bạch Dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch Nữ Oa chuyển thế. Vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, Bạch Dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi! -----------------------------------------

Định Hải Phù Sinh Lục

Thần Châu vạn năm tịch mịch, Thiên Ma lại xuất hiện. Vì ngăn cản sự hủy diệt của Thần Châu, cứu vớt sinh linh vạn vật, thầy trừ ma cuối cùng - Trần Tinh đã bước lên thông đạo mà thiên địa linh khí đã bị phong ấn --- chỉ dùng thời gian 4 năm. Bạn nhỏ dễ thương Trần Tinh, cảm xúc nóng nảy không ổn định, nhưng lại bảo vệ cái thiện cùng với chúng bằng hữu xông pha, con đường phía trước nguy cơ trùng trùng nhưng với sự đồng tâm hiệp lực ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!