Truyện Dịch

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Sơ lược

Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không? - Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở... - Liệu ám khí Đường Môn có thể lại một lần nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa phải chăng còn có thể tái hiện? Mọi thứ đều nằm ở đây - Tuyệt Thế Đường Môn.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem3,712
Theo dõi16
Tập truyện
 1. 01.chap-0
 2. 02.chap-1
 3. 03.chap-2
 4. 04.chap-3
 5. 05.chap-4
 6. 06.chap-5
 7. 07.chap-6
 8. 08.chap-7
 9. 09.chap-8
 10. 10.chap-9
 11. 11.chap-10
 12. 12.chap-11
 13. 13.chap-12
 14. 14.chap-13
 15. 15.chap-14
 16. 16.chap-15
 17. 17.chap-16
 18. 18.chap-17
 19. 19.chap-18
 20. 20.chap-19
 21. 21.chap-20
 22. 22.chap-21
 23. 23.chap-22
 24. 24.chap-23
 25. 25.chap-24
 26. 26.chap-25
 27. 27.chap-26
 28. 28.chap-27
 29. 29.chap-28
 30. 30.chap-29
 31. 31.chap-30
 32. 32.chap-31
 33. 33.chap-32
 34. 34.chap-33
 35. 35.chap-34
 36. 36.chap-35
 37. 37.chap-36
 38. 38.chap-37
 39. 39.chap-38
 40. 40.chap-39
 41. 41.chap-40
 42. 42.chap-41
 43. 43.chap-42
 44. 44.chap-43
 45. 45.chap-44
 46. 46.chap-45
 47. 47.chap-46
 48. 48.chap-47
 49. 49.chap-48
 50. 50.chap-49
 51. 51.chap-50
 52. 52.chap-51
 53. 53.chap-52
 54. 54.chap-53
 55. 55.chap-54
 56. 56.chap-55
 57. 57.chap-56
 58. 58.chap-57
 59. 59.chap-58
 60. 60.chap-59
 61. 61.chap-60
 62. 62.chap-61
 63. 63.chap-62
 64. 64.chap-63
 65. 65.chap-64
 66. 66.chap-65
 67. 67.chap-66
 68. 68.chap-67
 69. 69.chap-68
 70. 70.chap-69
 71. 71.chap-70
 72. 72.chap-71
 73. 73.chap-72
 74. 74.chap-73
 75. 75.chap-74
 76. 76.chap-75
 77. 77.chap-76
 78. 78.chap-77
 79. 79.chap-78
 80. 80.chap-79
 81. 81.chap-80
 82. 82.chap-81
 83. 83.chap-82
 84. 84.chap-83
 85. 85.chap-84
 86. 86.chap-85
 87. 87.chap-86
 88. 88.chap-87
 89. 89.chap-88
 90. 90.chap-89
 91. 91.chap-90
 92. 92.chap-91
 93. 93.chap-92
 94. 94.chap-93
 95. 95.chap-94
 96. 96.chap-95
 97. 97.chap-96
 98. 98.chap-97
 99. 99.chap-98
 100. 100.chap-99
 101. 101.chap-100
 102. 102.chap-101
 103. 103.chap-102
 104. 104.chap-103
 105. 105.chap-104
 106. 106.chap-105
 107. 107.chap-106
 108. 108.chap-107
 109. 109.chap-108
 110. 110.chap-109
 111. 111.chap-110
 112. 112.chap-111
 113. 113.chap-112
 114. 114.chap-113
 115. 115.chap-114
 116. 116.chap-114.5
 117. 117.chap-115
 118. 118.chap-116
 119. 119.chap-117
 120. 120.chap-118
 121. 121.chap-119
 122. 122.chap-120
 123. 123.chap-121
 124. 124.chap-122
 125. 125.chap-123
 126. 126.chap-124
 127. 127.chap-125
 128. 128.chap-126
 129. 129.chap-127
 130. 130.chap-128
 131. 131.chap-129
 132. 132.chap-130
 133. 133.chap-131
 134. 134.chap-132
 135. 135.chap-133
 136. 136.chap-134
 137. 137.chap-134.1
 138. 138.chap-134.2
 139. 139.chap-134.5
 140. 140.chap-134.6
 141. 141.chap-135
 142. 142.chap-136
 143. 143.chap-137
 144. 144.chap-138
 145. 145.chap-139
 146. 146.chap-140
 147. 147.chap-141
 148. 148.chap-142
 149. 149.chap-143
 150. 150.chap-144
 151. 151.chap-145
 152. 152.chap-146
 153. 153.chap-147
 154. 154.chap-148
 155. 155.chap-149
 156. 156.chap-150
 157. 157.chap-151
 158. 158.chap-152
 159. 159.chap-153
 160. 160.chap-154
 161. 161.chap-155
 162. 162.chap-156
 163. 163.chap-157
 164. 164.chap-158
 165. 165.chap-159
 166. 166.chap-160
 167. 167.chap-161
 168. 168.chap-162
 169. 169.chap-163
 170. 170.chap-164
 171. 171.chap-165
 172. 172.chap-166
 173. 173.chap-167
 174. 174.chap-168
 175. 175.chap-169
 176. 176.chap-170
 177. 177.chap-171
 178. 178.chap-172
 179. 179.chap-173
 180. 180.chap-174
 181. 181.chap-175
 182. 182.chap-176
 183. 183.chap-177
 184. 184.chap-178
 185. 185.chap-179
 186. 186.chap-180
 187. 187.chap-181
 188. 188.chap-182
 189. 189.chap-183
 190. 190.chap-184
 191. 191.chap-185
 192. 192.chap-186
 193. 193.chap-187
 194. 194.chap-188
 195. 195.chap-189
 196. 196.chap-190
 197. 197.chap-191
 198. 198.chap-192
 199. 199.chap-193
 200. 200.chap-194
 201. 201.chap-195
 202. 202.chap-196
 203. 203.chap-197
 204. 204.chap-198
 205. 205.chap-199
 206. 206.chap-200
 207. 207.chap-201
 208. 208.chap-202
 209. 209.chap-203
 210. 210.chap-204
 211. 211.chap-205
 212. 212.chap-206
 213. 213.chap-207
 214. 214.chap-208
 215. 215.chap-209
 216. 216.chap-210
 217. 217.chap-211
 218. 218.chap-211.5
 219. 219.chap-212
 220. 220.chap-212.5
 221. 221.chap-213
 222. 222.chap-214
 223. 223.chap-214.5
 224. 224.chap-215
 225. 225.chap-215.5
 226. 226.chap-216
 227. 227.chap-217
 228. 228.chap-218
 229. 229.chap-219
 230. 230.chap-219.5
 231. 231.chap-220
 232. 232.chap-221
 233. 233.chap-222
 234. 234.chap-222.5
 235. 235.chap-223
 236. 236.chap-223.5
 237. 237.chap-224
 238. 238.chap-224.5
 239. 239.chap-225
 240. 240.chap-225.5
 241. 241.chap-226
 242. 242.chap-226.5
 243. 243.chap-227
 244. 244.chap-227.5
 245. 245.chap-228
 246. 246.chap-228.5
 247. 247.chap-229
 248. 248.chap-229.5
 249. 249.chap-230
 250. 250.chap-230.5
 251. 251.chap-231
 252. 252.chap-231.5
 253. 253.chap-232
 254. 254.chap-232.5
 255. 255.chap-233
 256. 256.chap-233.5
 257. 257.chap-234
 258. 258.chap-234.5
 259. 259.chap-235
 260. 260.chap-235.5
 261. 261.chap-236
 262. 262.chap-236.5
 263. 263.chap-237
 264. 264.chap-238
 265. 265.chap-238.5
 266. 266.chap-239
 267. 267.chap-239.5
 268. 268.chap-240
 269. 269.chap-240.5
 270. 270.chap-267.5
 271. 271.chap-268
 272. 272.chap-268.5
 273. 273.chap-269
 274. 274.chap-269.5
 275. 275.chap-270
 276. 276.chap-270.5
 277. 277.chap-271
 278. 278.chap-271.5
 279. 279.chap-272
 280. 280.chap-241
 281. 281.chap-241.5
 282. 282.chap-242
 283. 283.chap-242.5
 284. 284.chap-243
 285. 285.chap-243.5
 286. 286.chap-244
 287. 287.chap-245
 288. 288.chap-245.5
 289. 289.chap-246
 290. 290.chap-246.5
 291. 291.chap-247
 292. 292.chap-247.5
 293. 293.chap-248
 294. 294.chap-248.5
 295. 295.chap-249
 296. 296.chap-250
 297. 297.chap-251
 298. 298.chap-252
 299. 299.chap-253
 300. 300.chap-254
 301. 301.chap-255
 302. 302.chap-256
 303. 303.chap-257
 304. 304.chap-258
 305. 305.chap-260
 306. 306.chap-261
 307. 307.chap-262
 308. 308.chap-263
 309. 309.chap-263.5
 310. 310.chap-264
 311. 311.chap-264.5
 312. 312.chap-265
 313. 313.chap-265.5
 314. 314.chap-249.5
 315. 315.chap-250.5
 316. 316.chap-251.5
 317. 317.chap-252.5
 318. 318.chap-253.5
 319. 319.chap-254.5
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...

Thế Giới Game Thủ

Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi? Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn? Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống

Tại Sao Ngài Lại Làm Điều Này, Công Tước Của Tôi!?

Công tước của tôi, tình yêu của tôi. Người mà tôi đã trao tình yêu và tâm hồn mình - Tại sao bạn trông buồn thế?. Mỗi khi Công tước của tôi chán nản, thế giới của tôi rơi vào tình trạng lấp lửng. Mọi thứ trở nên tối tăm và ảm đạm như thể cơn mưa lớn che khuất trên nó. Một tháng trước, cuộc sống của tôi được cho là kết thúc bởi bàn tay của bạn. Trước khi tôi biết bạn đã trở thành chồng tôi!? Nó vượt quá tầm hiểu biết của tôi ...
Chư Thiên Kýchap 257Lượt xem4,662

Chư Thiên Ký

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!