Truyện Dịch

Đế Vương Trắc

Sơ lược

Hay lém ^^

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem19,203
Theo dõi56
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-69.5
 71. 71.chap-70
 72. 72.chap-70.5
 73. 73.chap-71
 74. 74.chap-72
 75. 75.chap-73
 76. 76.chap-74
 77. 77.chap-75
 78. 78.chap-76
 79. 79.chap-77
 80. 80.chap-78
 81. 81.chap-79
 82. 82.chap-80
 83. 83.chap-81
 84. 84.chap-82
 85. 85.chap-83
 86. 86.chap-84
 87. 87.chap-85
 88. 88.chap-86
 89. 89.chap-87
 90. 90.chap-88
 91. 91.chap-88.5
 92. 92.chap-89
 93. 93.chap-89.5
 94. 94.chap-90
 95. 95.chap-91
 96. 96.chap-92
 97. 97.chap-93
 98. 98.chap-94
 99. 99.chap-94.5
 100. 100.chap-95
 101. 101.chap-96
 102. 102.chap-96.5
 103. 103.chap-97
 104. 104.chap-98
 105. 105.chap-99
 106. 106.chap-99.5
 107. 107.chap-100
 108. 108.chap-101
 109. 109.chap-102
 110. 110.chap-103
 111. 111.chap-104
 112. 112.chap-104.5
 113. 113.chap-105
 114. 114.chap-106
 115. 115.chap-107
 116. 116.chap-108
 117. 117.chap-109
 118. 118.chap-110
 119. 119.chap-111
 120. 120.chap-112
 121. 121.chap-113
 122. 122.chap-114
 123. 123.chap-115
 124. 124.chap-116
 125. 125.chap-117
 126. 126.chap-118
 127. 127.chap-118.1
 128. 128.chap-118.2
 129. 129.chap-118.3
 130. 130.chap-118.4
 131. 131.chap-118.5
 132. 132.chap-118.6
 133. 133.chap-118.7
 134. 134.chap-118.8
 135. 135.chap-118.9
 136. 136.chap-119
 137. 137.chap-119.1
 138. 138.chap-119.2
 139. 139.chap-119.3
 140. 140.chap-119.4
 141. 141.chap-119.5
 142. 142.chap-120
 143. 143.chap-121
 144. 144.chap-122
 145. 145.chap-123
 146. 146.chap-124
 147. 147.chap-125
 148. 148.chap-126
 149. 149.chap-127
 150. 150.chap-128
 151. 151.chap-129
 152. 152.chap-130
 153. 153.chap-131
 154. 154.chap-132
 155. 155.chap-133
 156. 156.chap-134
 157. 157.chap-135
 158. 158.chap-136
 159. 159.chap-137
 160. 160.chap-138
 161. 161.chap-139
 162. 162.chap-140
 163. 163.chap-141
 164. 164.chap-142
 165. 165.chap-143
 166. 166.chap-144
 167. 167.chap-145
 168. 168.chap-146
 169. 169.chap-147
 170. 170.chap-148
 171. 171.chap-149
 172. 172.chap-150
 173. 173.chap-151
 174. 174.chap-152
 175. 175.chap-153
 176. 176.chap-154
 177. 177.chap-155
 178. 178.chap-156
 179. 179.chap-157
 180. 180.chap-158
 181. 181.chap-159
 182. 182.chap-160
 183. 183.chap-161
 184. 184.chap-162
 185. 185.chap-163
 186. 186.chap-164
 187. 187.chap-165
 188. 188.chap-166
 189. 189.chap-167
 190. 190.chap-168
 191. 191.chap-169
 192. 192.chap-170
 193. 193.chap-171
 194. 194.chap-173
 195. 195.chap-172
 196. 196.chap-174
 197. 197.chap-175
 198. 198.chap-176
 199. 199.chap-177
 200. 200.chap-178
 201. 201.chap-179
 202. 202.chap-180
 203. 203.chap-181
 204. 204.chap-182
 205. 205.chap-183
 206. 206.chap-184
 207. 207.chap-185
 208. 208.chap-186
 209. 209.chap-187
 210. 210.chap-189
 211. 211.chap-190
 212. 212.chap-188
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Tổng Tài Hai Mặt

Cùng đón xem cún con biến thành chó sói liệu có cưa được nữ thần không nhé!

Tiên Dược Kì Đàm

Một loại dược liệu có thể biến thành mọi thần tiên?Ủng hộ team mình tại fanpage: https://www.facebook.com/Road-To-Throne-Team-485309021593918/?fref=ts

Himitsu

Đây là tác phẩm mới nhất của Reiko Shimizu. Câu chuyện kể về một đội chuyên phá án bằng phương thức mới - MRI - một cỗ máy cho phép đọc trí nhớ của người chết trong vòng 2 năm.Chương đầu của chuyện kể về vụ án đầu tiên được bí mật giải bằng MRI.Các chương sau kể về đội phá án bằng MRI đầu tiên được thành lập công khai. (Hai nhân vật chính xuất hiện ở đây, nên mọi người kiên nhẫn nhé :D)Himitsu nhận được giải thưởng xuất sắc ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Thành viên
Mọt Trả lời Chapter 180Báo vi phạm
????
Sắp có tin vui roài
Author Thành viên
Grace Lam Trả lời Chapter 144Báo vi phạm
Cái gì đây, cái gì đây, đam hở????????