Truyện Dịch

Khuynh thế đế vương cơ

Sơ lược

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem22,366
Theo dõi55
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4.1
 5. 05.chap-4.2
 6. 06.chap-5.1
 7. 07.chap-5.2
 8. 08.chap-6.1
 9. 09.chap-6.2
 10. 10.chap-7.1
 11. 11.chap-7.2
 12. 12.chap-8.1
 13. 13.chap-8.2
 14. 14.chap-9.1
 15. 15.chap-9.2
 16. 16.chap-10.1
 17. 17.chap-10.2
 18. 18.chap-11.1
 19. 19.chap-11.2
 20. 20.chap-12.1
 21. 21.chap-12.2
 22. 22.chap-13.1
 23. 23.chap-13.2
 24. 24.chap-14.1
 25. 25.chap-14.2
 26. 26.chap-15.1
 27. 27.chap-15.2
 28. 28.chap-16.1
 29. 29.chap-16.2
 30. 30.chap-17.1
 31. 31.chap-17.2
 32. 32.chap-18.1
 33. 33.chap-18.2
 34. 34.chap-19.1
 35. 35.chap-19.2
 36. 36.chap-20.1
 37. 37.chap-20.2
 38. 38.chap-21.1
 39. 39.chap-21.2
 40. 40.chap-22.1
 41. 41.chap-22.2
 42. 42.chap-23.1
 43. 43.chap-23.2
 44. 44.chap-24.1
 45. 45.chap-25.1
 46. 46.chap-24.2
 47. 47.chap-25.2
 48. 48.chap-26.1
 49. 49.chap-26.2
 50. 50.chap-27.1
 51. 51.chap-27.2
 52. 52.chap-28.1
 53. 53.chap-28.2
 54. 54.chap-29.1
 55. 55.chap-29.2
 56. 56.chap-30.1
 57. 57.chap-30.2
 58. 58.chap-31.1
 59. 59.chap-31.2
 60. 60.chap-32.1
 61. 61.chap-32.2
 62. 62.chap-33.1
 63. 63.chap-33.2
 64. 64.chap-34.1
 65. 65.chap-34.2
 66. 66.chap-35.1
 67. 67.chap-35.2
 68. 68.chap-36.1
 69. 69.chap-36.2
 70. 70.chap-37.1
 71. 71.chap-37.2
 72. 72.chap-38.1
 73. 73.chap-38.2
 74. 74.chap-39.1
 75. 75.chap-39.2
 76. 76.chap-40.1
 77. 77.chap-40.2
 78. 78.chap-41.1
 79. 79.chap-41.2
 80. 80.chap-42.1
 81. 81.chap-42.2
 82. 82.chap-43.1
 83. 83.chap-43.2
 84. 84.chap-44.1
 85. 85.chap-44.2
 86. 86.chap-45.1
 87. 87.chap-45.2
 88. 88.chap-46.1
 89. 89.chap-46.2
 90. 90.chap-5.5
 91. 91.chap-7.5
 92. 92.chap-8.5
 93. 93.chap-9.5
 94. 94.chap-10.5
 95. 95.chap-11.5
 96. 96.chap-47.1
 97. 97.chap-47.2
 98. 98.chap-48
 99. 99.chap-49.1
 100. 100.chap-49.2
 101. 101.chap-50.1
 102. 102.chap-50.2
 103. 103.chap-51.1
 104. 104.chap-51.2
 105. 105.chap-52.1
 106. 106.chap-52.2
 107. 107.chap-53.1
 108. 108.chap-53.2
 109. 109.chap-54.1
 110. 110.chap-54.2
 111. 111.chap-55.1
 112. 112.chap-55.2
 113. 113.chap-56.1
 114. 114.chap-56.2
 115. 115.chap-57.1
 116. 116.chap-57.2
 117. 117.chap-58.1
 118. 118.chap-58.2
 119. 119.chap-59.1
 120. 120.chap-59.2
 121. 121.chap-60.1
 122. 122.chap-60.2
 123. 123.chap-61.1
 124. 124.chap-61.2
 125. 125.chap-62.1
 126. 126.chap-62.2
 127. 127.chap-63.1
 128. 128.chap-63.2
 129. 129.chap-64.1
 130. 130.chap-64.2
 131. 131.chap-65.1
 132. 132.chap-65.2
 133. 133.chap-66.1
 134. 134.chap-66.2
 135. 135.chap-67.1
 136. 136.chap-67.2
 137. 137.chap-68.1
 138. 138.chap-68.2
 139. 139.chap-69.1
 140. 140.chap-69.2
 141. 141.chap-70.1
 142. 142.chap-70.2
 143. 143.chap-71.1
 144. 144.chap-71.2
 145. 145.chap-72.1
 146. 146.chap-72.2
 147. 147.chap-73.1
 148. 148.chap-73.2
 149. 149.chap-74.1
 150. 150.chap-74.2
 151. 151.chap-75.1
 152. 152.chap-75.2
 153. 153.chap-76.1
 154. 154.chap-76.2
 155. 155.chap-77.1
 156. 156.chap-77.2
 157. 157.chap-78.1
 158. 158.chap-78.2
 159. 159.chap-79.1
 160. 160.chap-79.2
 161. 161.chap-80.1
 162. 162.chap-80.2
 163. 163.chap-81.1
 164. 164.chap-81.2
 165. 165.chap-82.1
 166. 166.chap-82.2
 167. 167.chap-83.1
 168. 168.chap-83.2
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Nàng - nữ sát thủ của thế kỷ 21 bỗng dưng xuyên không về cổ đại, nữ giả nam trở thành Thái tử, bị phạt trượng vì sàm sỡ Hộ quốc tướng quân? Sờ cái mông đau tê tái, cơn giận của nàng ngùn ngụt bốc lên đầu! Bà nội nó chứ! Còn chưa sàm sỡ được giai đẹp mà đã bị đánh là sao? Tên tướng quân đó đâu rồi? Gia nhất định phải sờ cho bằng được mới nguôi hận! Cung nhân cuống quýt đuổi theo nàng, can ngăn, khuyên giải. “Gia, ngài đừng đi ...

Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện

ND: Kiếp trước, Nam Cung Nguyệt xuất thân danh môn, thân phận cao quý. Nàng được thần y truyền thụ, có y thuật hơn người. Phò trợ hắn đăng lên hoàng vị, đổi lại là ý chỉ diệt môn. Đích nữ trọng sinh, kiếp này phải tính món nợ cũ với các ngươi! Nếu muốn đấu, thì chúng ta cứ đấu đến khi trời long đất lở! Vốn tưởng mình sẽ không động lòng, nhưng sự xuất hiện của hắn, lại lần nữa quấy nhiễu lòng ...

Vương Phi Thật Thích Trang Điểm

ND: [CHƯA CẬP NHẬT] -------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải tại: Nettruyen.com -------------------------- #LMNX31 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!