Truyện Dịch

One Piece

Sơ lược

One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc Cốt truyện: Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácĐảo Hải Tặc
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem19,699
Theo dõi11
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-107
 108. 108.chap-108
 109. 109.chap-109
 110. 110.chap-110
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-115
 116. 116.chap-116
 117. 117.chap-117
 118. 118.chap-118
 119. 119.chap-119
 120. 120.chap-120
 121. 121.chap-121
 122. 122.chap-122
 123. 123.chap-123
 124. 124.chap-124
 125. 125.chap-125
 126. 126.chap-126
 127. 127.chap-127
 128. 128.chap-128
 129. 129.chap-129
 130. 130.chap-130
 131. 131.chap-131
 132. 132.chap-132
 133. 133.chap-133
 134. 134.chap-134
 135. 135.chap-135
 136. 136.chap-136
 137. 137.chap-137
 138. 138.chap-138
 139. 139.chap-139
 140. 140.chap-140
 141. 141.chap-141
 142. 142.chap-142
 143. 143.chap-143
 144. 144.chap-144
 145. 145.chap-145
 146. 146.chap-146
 147. 147.chap-147
 148. 148.chap-148
 149. 149.chap-149
 150. 150.chap-150
 151. 151.chap-151
 152. 152.chap-152
 153. 153.chap-153
 154. 154.chap-154
 155. 155.chap-155
 156. 156.chap-156
 157. 157.chap-157
 158. 158.chap-158
 159. 159.chap-159
 160. 160.chap-160
 161. 161.chap-161
 162. 162.chap-162
 163. 163.chap-163
 164. 164.chap-164
 165. 165.chap-165
 166. 166.chap-166
 167. 167.chap-167
 168. 168.chap-168
 169. 169.chap-169
 170. 170.chap-170
 171. 171.chap-171
 172. 172.chap-172
 173. 173.chap-173
 174. 174.chap-174
 175. 175.chap-175
 176. 176.chap-176
 177. 177.chap-177
 178. 178.chap-178
 179. 179.chap-179
 180. 180.chap-180
 181. 181.chap-181
 182. 182.chap-182
 183. 183.chap-183
 184. 184.chap-184
 185. 185.chap-185
 186. 186.chap-186
 187. 187.chap-187
 188. 188.chap-188
 189. 189.chap-189
 190. 190.chap-190
 191. 191.chap-191
 192. 192.chap-192
 193. 193.chap-193
 194. 194.chap-194
 195. 195.chap-195
 196. 196.chap-196
 197. 197.chap-197
 198. 198.chap-198
 199. 199.chap-199
 200. 200.chap-200
 201. 201.chap-201
 202. 202.chap-202
 203. 203.chap-203
 204. 204.chap-204
 205. 205.chap-205
 206. 206.chap-206
 207. 207.chap-207
 208. 208.chap-208
 209. 209.chap-209
 210. 210.chap-210
 211. 211.chap-211
 212. 212.chap-212
 213. 213.chap-213
 214. 214.chap-214
 215. 215.chap-215
 216. 216.chap-216
 217. 217.chap-217
 218. 218.chap-218
 219. 219.chap-219
 220. 220.chap-220
 221. 221.chap-221
 222. 222.chap-222
 223. 223.chap-223
 224. 224.chap-224
 225. 225.chap-225
 226. 226.chap-226
 227. 227.chap-227
 228. 228.chap-228
 229. 229.chap-229
 230. 230.chap-230
 231. 231.chap-231
 232. 232.chap-232
 233. 233.chap-233
 234. 234.chap-234
 235. 235.chap-235
 236. 236.chap-236
 237. 237.chap-237
 238. 238.chap-238
 239. 239.chap-239
 240. 240.chap-240
 241. 241.chap-241
 242. 242.chap-242
 243. 243.chap-243
 244. 244.chap-244
 245. 245.chap-245
 246. 246.chap-246
 247. 247.chap-247
 248. 248.chap-248
 249. 249.chap-249
 250. 250.chap-250
 251. 251.chap-251
 252. 252.chap-252
 253. 253.chap-253
 254. 254.chap-254
 255. 255.chap-255
 256. 256.chap-256
 257. 257.chap-257
 258. 258.chap-258
 259. 259.chap-259
 260. 260.chap-260
 261. 261.chap-261
 262. 262.chap-262
 263. 263.chap-263
 264. 264.chap-264
 265. 265.chap-265
 266. 266.chap-266
 267. 267.chap-267
 268. 268.chap-268
 269. 269.chap-269
 270. 270.chap-270
 271. 271.chap-271
 272. 272.chap-272
 273. 273.chap-273
 274. 274.chap-274
 275. 275.chap-275
 276. 276.chap-276
 277. 277.chap-277
 278. 278.chap-278
 279. 279.chap-279
 280. 280.chap-280
 281. 281.chap-281
 282. 282.chap-282
 283. 283.chap-283
 284. 284.chap-284
 285. 285.chap-285
 286. 286.chap-286
 287. 287.chap-287
 288. 288.chap-288
 289. 289.chap-289
 290. 290.chap-290
 291. 291.chap-291
 292. 292.chap-292
 293. 293.chap-293
 294. 294.chap-294
 295. 295.chap-295
 296. 296.chap-296
 297. 297.chap-297
 298. 298.chap-298
 299. 299.chap-299
 300. 300.chap-300
 301. 301.chap-301
 302. 302.chap-302
 303. 303.chap-303
 304. 304.chap-304
 305. 305.chap-305
 306. 306.chap-306
 307. 307.chap-307
 308. 308.chap-308
 309. 309.chap-309
 310. 310.chap-310
 311. 311.chap-311
 312. 312.chap-312
 313. 313.chap-313
 314. 314.chap-314
 315. 315.chap-315
 316. 316.chap-316
 317. 317.chap-317
 318. 318.chap-318
 319. 319.chap-319
 320. 320.chap-320
 321. 321.chap-321
 322. 322.chap-322
 323. 323.chap-323
 324. 324.chap-324
 325. 325.chap-325
 326. 326.chap-326
 327. 327.chap-327
 328. 328.chap-328
 329. 329.chap-329
 330. 330.chap-330
 331. 331.chap-331
 332. 332.chap-332
 333. 333.chap-333
 334. 334.chap-334
 335. 335.chap-335
 336. 336.chap-336
 337. 337.chap-337
 338. 338.chap-338
 339. 339.chap-339
 340. 340.chap-340
 341. 341.chap-341
 342. 342.chap-342
 343. 343.chap-343
 344. 344.chap-344
 345. 345.chap-345
 346. 346.chap-346
 347. 347.chap-347
 348. 348.chap-348
 349. 349.chap-349
 350. 350.chap-350
 351. 351.chap-351
 352. 352.chap-352
 353. 353.chap-353
 354. 354.chap-354
 355. 355.chap-355
 356. 356.chap-356
 357. 357.chap-357
 358. 358.chap-358
 359. 359.chap-359
 360. 360.chap-360
 361. 361.chap-361
 362. 362.chap-362
 363. 363.chap-363
 364. 364.chap-364
 365. 365.chap-365
 366. 366.chap-366
 367. 367.chap-367
 368. 368.chap-368
 369. 369.chap-369
 370. 370.chap-370
 371. 371.chap-371
 372. 372.chap-372
 373. 373.chap-373
 374. 374.chap-374
 375. 375.chap-375
 376. 376.chap-376
 377. 377.chap-377
 378. 378.chap-378
 379. 379.chap-379
 380. 380.chap-380
 381. 381.chap-381
 382. 382.chap-382
 383. 383.chap-383
 384. 384.chap-384
 385. 385.chap-385
 386. 386.chap-386
 387. 387.chap-387
 388. 388.chap-388
 389. 389.chap-389
 390. 390.chap-390
 391. 391.chap-391
 392. 392.chap-392
 393. 393.chap-393
 394. 394.chap-394
 395. 395.chap-395
 396. 396.chap-396
 397. 397.chap-397
 398. 398.chap-398
 399. 399.chap-399
 400. 400.chap-400
 401. 401.chap-401
 402. 402.chap-402
 403. 403.chap-403
 404. 404.chap-404
 405. 405.chap-405
 406. 406.chap-406
 407. 407.chap-407
 408. 408.chap-408
 409. 409.chap-409
 410. 410.chap-410
 411. 411.chap-411
 412. 412.chap-412
 413. 413.chap-413
 414. 414.chap-414
 415. 415.chap-415
 416. 416.chap-416
 417. 417.chap-417
 418. 418.chap-418
 419. 419.chap-419
 420. 420.chap-420
 421. 421.chap-421
 422. 422.chap-422
 423. 423.chap-423
 424. 424.chap-424
 425. 425.chap-425
 426. 426.chap-426
 427. 427.chap-427
 428. 428.chap-428
 429. 429.chap-429
 430. 430.chap-430
 431. 431.chap-431
 432. 432.chap-432
 433. 433.chap-433
 434. 434.chap-434
 435. 435.chap-435
 436. 436.chap-436
 437. 437.chap-437
 438. 438.chap-438
 439. 439.chap-439
 440. 440.chap-440
 441. 441.chap-441
 442. 442.chap-442
 443. 443.chap-443
 444. 444.chap-444
 445. 445.chap-445
 446. 446.chap-446
 447. 447.chap-447
 448. 448.chap-448
 449. 449.chap-449
 450. 450.chap-450
 451. 451.chap-451
 452. 452.chap-452
 453. 453.chap-453
 454. 454.chap-454
 455. 455.chap-455
 456. 456.chap-456
 457. 457.chap-457
 458. 458.chap-458
 459. 459.chap-459
 460. 460.chap-460
 461. 461.chap-461
 462. 462.chap-462
 463. 463.chap-463
 464. 464.chap-464
 465. 465.chap-465
 466. 466.chap-466
 467. 467.chap-467
 468. 468.chap-468
 469. 469.chap-469
 470. 470.chap-470
 471. 471.chap-471
 472. 472.chap-472
 473. 473.chap-473
 474. 474.chap-474
 475. 475.chap-475
 476. 476.chap-476
 477. 477.chap-477
 478. 478.chap-478
 479. 479.chap-479
 480. 480.chap-480
 481. 481.chap-481
 482. 482.chap-482
 483. 483.chap-483
 484. 484.chap-484
 485. 485.chap-485
 486. 486.chap-486
 487. 487.chap-487
 488. 488.chap-488
 489. 489.chap-489
 490. 490.chap-490
 491. 491.chap-491
 492. 492.chap-492
 493. 493.chap-493
 494. 494.chap-494
 495. 495.chap-495
 496. 496.chap-496
 497. 497.chap-497
 498. 498.chap-498
 499. 499.chap-499
 500. 500.chap-500
 501. 501.chap-501
 502. 502.chap-502
 503. 503.chap-503
 504. 504.chap-504
 505. 505.chap-505
 506. 506.chap-506
 507. 507.chap-507
 508. 508.chap-508
 509. 509.chap-509
 510. 510.chap-510
 511. 511.chap-511
 512. 512.chap-512
 513. 513.chap-513
 514. 514.chap-514
 515. 515.chap-515
 516. 516.chap-516
 517. 517.chap-517
 518. 518.chap-518
 519. 519.chap-519
 520. 520.chap-520
 521. 521.chap-521
 522. 522.chap-522
 523. 523.chap-523
 524. 524.chap-524
 525. 525.chap-525
 526. 526.chap-526
 527. 527.chap-527
 528. 528.chap-528
 529. 529.chap-529
 530. 530.chap-530
 531. 531.chap-531
 532. 532.chap-532
 533. 533.chap-533
 534. 534.chap-534
 535. 535.chap-535
 536. 536.chap-536
 537. 537.chap-537
 538. 538.chap-538
 539. 539.chap-539
 540. 540.chap-540
 541. 541.chap-541
 542. 542.chap-542
 543. 543.chap-543
 544. 544.chap-544
 545. 545.chap-545
 546. 546.chap-546
 547. 547.chap-547
 548. 548.chap-548
 549. 549.chap-549
 550. 550.chap-550
 551. 551.chap-551
 552. 552.chap-552
 553. 553.chap-553
 554. 554.chap-554
 555. 555.chap-555
 556. 556.chap-556
 557. 557.chap-557
 558. 558.chap-558
 559. 559.chap-559
 560. 560.chap-560
 561. 561.chap-561
 562. 562.chap-562
 563. 563.chap-563
 564. 564.chap-564
 565. 565.chap-565
 566. 566.chap-566
 567. 567.chap-567
 568. 568.chap-568
 569. 569.chap-569
 570. 570.chap-570
 571. 571.chap-571
 572. 572.chap-572
 573. 573.chap-573
 574. 574.chap-574
 575. 575.chap-575
 576. 576.chap-576
 577. 577.chap-577
 578. 578.chap-578
 579. 579.chap-579
 580. 580.chap-580
 581. 581.chap-581
 582. 582.chap-582
 583. 583.chap-583
 584. 584.chap-584
 585. 585.chap-585
 586. 586.chap-586
 587. 587.chap-587
 588. 588.chap-588
 589. 589.chap-589
 590. 590.chap-590
 591. 591.chap-591
 592. 592.chap-592
 593. 593.chap-593
 594. 594.chap-594
 595. 595.chap-595
 596. 596.chap-596
 597. 597.chap-597
 598. 598.chap-598
 599. 599.chap-599
 600. 600.chap-600
 601. 601.chap-601
 602. 602.chap-602
 603. 603.chap-603
 604. 604.chap-604
 605. 605.chap-605
 606. 606.chap-606
 607. 607.chap-607
 608. 608.chap-608
 609. 609.chap-609
 610. 610.chap-610
 611. 611.chap-611
 612. 612.chap-612
 613. 613.chap-613
 614. 614.chap-614
 615. 615.chap-615
 616. 616.chap-616
 617. 617.chap-617
 618. 618.chap-618
 619. 619.chap-619
 620. 620.chap-620
 621. 621.chap-621
 622. 622.chap-622
 623. 623.chap-623
 624. 624.chap-624
 625. 625.chap-625
 626. 626.chap-626
 627. 627.chap-627
 628. 628.chap-628
 629. 629.chap-629
 630. 630.chap-630
 631. 631.chap-631
 632. 632.chap-632
 633. 633.chap-633
 634. 634.chap-634
 635. 635.chap-635
 636. 636.chap-636
 637. 637.chap-637
 638. 638.chap-638
 639. 639.chap-639
 640. 640.chap-640
 641. 641.chap-640.5
 642. 642.chap-641
 643. 643.chap-642
 644. 644.chap-643
 645. 645.chap-644
 646. 646.chap-645
 647. 647.chap-646
 648. 648.chap-647
 649. 649.chap-648
 650. 650.chap-649
 651. 651.chap-650
 652. 652.chap-651
 653. 653.chap-652
 654. 654.chap-653
 655. 655.chap-654
 656. 656.chap-655
 657. 657.chap-656
 658. 658.chap-657
 659. 659.chap-658
 660. 660.chap-659
 661. 661.chap-660
 662. 662.chap-661
 663. 663.chap-662
 664. 664.chap-663
 665. 665.chap-664
 666. 666.chap-665
 667. 667.chap-666
 668. 668.chap-667
 669. 669.chap-668
 670. 670.chap-669
 671. 671.chap-670
 672. 672.chap-671
 673. 673.chap-672
 674. 674.chap-673
 675. 675.chap-674
 676. 676.chap-675
 677. 677.chap-676
 678. 678.chap-677
 679. 679.chap-678
 680. 680.chap-679
 681. 681.chap-680
 682. 682.chap-681
 683. 683.chap-682
 684. 684.chap-683
 685. 685.chap-684
 686. 686.chap-685
 687. 687.chap-686
 688. 688.chap-687
 689. 689.chap-688
 690. 690.chap-689
 691. 691.chap-690
 692. 692.chap-691
 693. 693.chap-692
 694. 694.chap-693
 695. 695.chap-694
 696. 696.chap-695
 697. 697.chap-696
 698. 698.chap-697
 699. 699.chap-698
 700. 700.chap-699
 701. 701.chap-700
 702. 702.chap-701
 703. 703.chap-702
 704. 704.chap-703
 705. 705.chap-704
 706. 706.chap-705
 707. 707.chap-706
 708. 708.chap-707
 709. 709.chap-708
 710. 710.chap-709
 711. 711.chap-710
 712. 712.chap-711
 713. 713.chap-712
 714. 714.chap-713
 715. 715.chap-714
 716. 716.chap-715
 717. 717.chap-716
 718. 718.chap-717
 719. 719.chap-718
 720. 720.chap-719
 721. 721.chap-720
 722. 722.chap-721
 723. 723.chap-722
 724. 724.chap-723
 725. 725.chap-724
 726. 726.chap-725
 727. 727.chap-726
 728. 728.chap-727
 729. 729.chap-728
 730. 730.chap-729
 731. 731.chap-730
 732. 732.chap-731
 733. 733.chap-732
 734. 734.chap-733
 735. 735.chap-734
 736. 736.chap-735
 737. 737.chap-736
 738. 738.chap-737
 739. 739.chap-738
 740. 740.chap-739
 741. 741.chap-740
 742. 742.chap-741
 743. 743.chap-742
 744. 744.chap-743
 745. 745.chap-744
 746. 746.chap-745
 747. 747.chap-746
 748. 748.chap-747
 749. 749.chap-748
 750. 750.chap-749
 751. 751.chap-750
 752. 752.chap-751
 753. 753.chap-752
 754. 754.chap-753
 755. 755.chap-754
 756. 756.chap-755
 757. 757.chap-756
 758. 758.chap-757
 759. 759.chap-758
 760. 760.chap-759
 761. 761.chap-760
 762. 762.chap-761
 763. 763.chap-762
 764. 764.chap-763
 765. 765.chap-764
 766. 766.chap-765
 767. 767.chap-766
 768. 768.chap-767
 769. 769.chap-768
 770. 770.chap-769
 771. 771.chap-770
 772. 772.chap-771
 773. 773.chap-772
 774. 774.chap-773
 775. 775.chap-774
 776. 776.chap-775
 777. 777.chap-776
 778. 778.chap-777
 779. 779.chap-778
 780. 780.chap-779
 781. 781.chap-780
 782. 782.chap-781
 783. 783.chap-782
 784. 784.chap-783
 785. 785.chap-784
 786. 786.chap-785
 787. 787.chap-786
 788. 788.chap-787
 789. 789.chap-788
 790. 790.chap-789
 791. 791.chap-790
 792. 792.chap-791
 793. 793.chap-792
 794. 794.chap-793
 795. 795.chap-794
 796. 796.chap-794.5
 797. 797.chap-795
 798. 798.chap-796
 799. 799.chap-797
 800. 800.chap-798
 801. 801.chap-799
 802. 802.chap-799.5
 803. 803.chap-800
 804. 804.chap-801
 805. 805.chap-802
 806. 806.chap-802.1
 807. 807.chap-803
 808. 808.chap-804
 809. 809.chap-805
 810. 810.chap-806
 811. 811.chap-806.5
 812. 812.chap-807
 813. 813.chap-808
 814. 814.chap-809
 815. 815.chap-810
 816. 816.chap-811
 817. 817.chap-812
 818. 818.chap-813
 819. 819.chap-814
 820. 820.chap-815
 821. 821.chap-816
 822. 822.chap-817
 823. 823.chap-818
 824. 824.chap-819
 825. 825.chap-820
 826. 826.chap-821
 827. 827.chap-822
 828. 828.chap-823
 829. 829.chap-824
 830. 830.chap-825
 831. 831.chap-826
 832. 832.chap-827
 833. 833.chap-828
 834. 834.chap-829
 835. 835.chap-830
 836. 836.chap-831
 837. 837.chap-832
 838. 838.chap-833
 839. 839.chap-834
 840. 840.chap-835
 841. 841.chap-836
 842. 842.chap-837
 843. 843.chap-838
 844. 844.chap-839
 845. 845.chap-840
 846. 846.chap-841
 847. 847.chap-842
 848. 848.chap-843
 849. 849.chap-844
 850. 850.chap-845
 851. 851.chap-846
 852. 852.chap-847
 853. 853.chap-848
 854. 854.chap-849
 855. 855.chap-850
 856. 856.chap-851
 857. 857.chap-852
 858. 858.chap-853
 859. 859.chap-854
 860. 860.chap-855
 861. 861.chap-856
 862. 862.chap-857
 863. 863.chap-858
 864. 864.chap-859
 865. 865.chap-860
 866. 866.chap-861
 867. 867.chap-862
 868. 868.chap-863
 869. 869.chap-864
 870. 870.chap-865
 871. 871.chap-866
 872. 872.chap-867
 873. 873.chap-868
 874. 874.chap-869
 875. 875.chap-870
 876. 876.chap-871
 877. 877.chap-872
 878. 878.chap-873
 879. 879.chap-874
 880. 880.chap-875
 881. 881.chap-876
 882. 882.chap-877
 883. 883.chap-878
 884. 884.chap-879
 885. 885.chap-880
 886. 886.chap-881
 887. 887.chap-882
 888. 888.chap-883
 889. 889.chap-884
 890. 890.chap-885
 891. 891.chap-886
 892. 892.chap-887
 893. 893.chap-888
 894. 894.chap-889
 895. 895.chap-890
 896. 896.chap-891
 897. 897.chap-892
 898. 898.chap-893
 899. 899.chap-894
 900. 900.chap-895
 901. 901.chap-896
 902. 902.chap-897
 903. 903.chap-898
 904. 904.chap-899
 905. 905.chap-900
 906. 906.chap-901
 907. 907.chap-902
 908. 908.chap-903
 909. 909.chap-904
 910. 910.chap-905
 911. 911.chap-906
 912. 912.chap-906.1
 913. 913.chap-907
 914. 914.chap-908
 915. 915.chap-909
 916. 916.chap-910
 917. 917.chap-911
 918. 918.chap-912
 919. 919.chap-912.5
 920. 920.chap-913
 921. 921.chap-914
 922. 922.chap-915
 923. 923.chap-916
 924. 924.chap-917
 925. 925.chap-918
 926. 926.chap-919
 927. 927.chap-920
 928. 928.chap-921
 929. 929.chap-922
 930. 930.chap-923
 931. 931.chap-924
 932. 932.chap-925
 933. 933.chap-926
 934. 934.chap-927
 935. 935.chap-928
 936. 936.chap-929
 937. 937.chap-930
 938. 938.chap-931
 939. 939.chap-932
 940. 940.chap-933
 941. 941.chap-934
 942. 942.chap-935
 943. 943.chap-936
 944. 944.chap-937
 945. 945.chap-938
 946. 946.chap-939
 947. 947.chap-940
 948. 948.chap-941
 949. 949.chap-942
 950. 950.chap-943
 951. 951.chap-944
 952. 952.chap-945
 953. 953.chap-946
 954. 954.chap-947
 955. 955.chap-948
 956. 956.chap-949
 957. 957.chap-950
 958. 958.chap-951
 959. 959.chap-952
 960. 960.chap-953
 961. 961.chap-954
 962. 962.chap-955
 963. 963.chap-956
 964. 964.chap-957
 965. 965.chap-958
 966. 966.chap-959
 967. 967.chap-960
 968. 968.chap-961
 969. 969.chap-962
 970. 970.chap-963
 971. 971.chap-964
 972. 972.chap-965
 973. 973.chap-966
 974. 974.chap-967
 975. 975.chap-968
 976. 976.chap-969
 977. 977.chap-970
 978. 978.chap-971
 979. 979.chap-972
 980. 980.chap-973
 981. 981.chap-974
 982. 982.chap-975
 983. 983.chap-976
 984. 984.chap-977
 985. 985.chap-978
 986. 986.chap-979
 987. 987.chap-980
 988. 988.chap-981
 989. 989.chap-982
 990. 990.chap-983
 991. 991.chap-984
 992. 992.chap-985
 993. 993.chap-986
 994. 994.chap-987
 995. 995.chap-988
 996. 996.chap-989
 997. 997.chap-990
 998. 998.chap-991
 999. 999.chap-992
 1000. 1000.chap-993
 1001. 1001.chap-994
 1002. 1002.chap-995
 1003. 1003.chap-996
 1004. 1004.chap-997
 1005. 1005.chap-998
 1006. 1006.chap-999
 1007. 1007.chap-1000
 1008. 1008.chap-1001
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Huyền thoại về thánh kiếm giả mạo

: Đây là một huyền thoại sai lệch về một anh hùng và một thánh nữ với tính cách tệ hại đã ngáng chân nhau trên bước đường mưu cầu hạnh phúc.Update chap mới nhất tại fb.com/hikkiteam

Kono Sekai ga Game da to, Ore dake ga Shitteiru Manga

Sagara Soma là 1 tay chơi game cạ cứng, luôn dành hầu hết thời gian của mình để chơi, thậm chí là nghĩ về game. Từ khi còn nhỏ, cậu đã suy nghĩ về một thế giới game ngoài đời thực, nơi mà mình thật sự có thể sống trong đó. Một ngày nọ, khi cậu thất hứa với cô em họ của mình, Maki, điều ước của cậu thành sự thật. "New Communicate Online" , còn gọi là Nekomimineko, là trò mà lúc đó cậu đang chơi. Nekomimineko ...

One Piece: Hành Trình Của Ace

Câu chuyện sẽ xoay quanh nhân vật Ace huyền thoại và niềm khao khát chinh phục kho báu One Piece cực kì mãnh liệt của anh.

Kingdom Hearts 365/2 Days

Câu chuyện xảy ra giữa dòng thời gian Kingdom Hearts và Kingdom Hearts II , Sora đã sử dụng Keyblade để giải phóng trái tim của Kairi, nhưng trái tim cậu cũng giải phóng. Điều này mang lại sự tồn tại của Roxas, Nobody của Sora. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các Nobody, Roxas không có ký ức về quá khứ của mình. Cậu ấy tham gia Oragnization XIII và dần dần bắt đầu khám phá ra sự thật đằng sau sự tồn tại của bản thân và chính Tổ chức. Cậu gặp và kết ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
Đcm Trả lời Chapter 1000Báo vi phạm
emoHelo
Author Khách Lạ
Ấy dô Trả lời Chapter 998Báo vi phạm
Nhìn who's who giống băng mèo đen hồi ở quê nhà ussop quá. Nếu vậy thì ussop và nami phải đánh băng này giống như hồi tập 30 rồi.
Author Khách Lạ
Blue Trả lời Chapter 989Báo vi phạm
giây phút cả team hội tụ chuẩn bị lên sàn high hơn cần các bác ạ
Author Khách Lạ
Nono Trả lời Chapter 983Báo vi phạm
Con trai kaido laij cứu lù thiệt lạ
Author Khách Lạ
Bùn Trả lời Chapter 978Báo vi phạm
lại phải chờ rồi
Author Khách Lạ
Em xinh Trả lời Chapter 976Báo vi phạm
Quá đỉnhemo
Author Khách Lạ
Girl Trả lời Chapter 974Báo vi phạm
Hay quá ad ơi
Author Khách Lạ
beba Trả lời Chapter 973Báo vi phạm
Moá hay quá...mong chap mới...emo
Author Khách Lạ
Bùn Trả lời Chapter 973Báo vi phạm
ngóng lâu quáemo
Author Khách Lạ
Ú tim Trả lời Chapter 972Báo vi phạm
Khi nào ra chap mới vậy ad ơiemo