Truyện Dịch

Hiệp Sĩ Thánh Chiến

Sơ lược

"Thất đại ác nhân", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. ...

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácNanatsu no Taizai, Bảy đại ác nhân
Tác giảSuzuki Nakaba
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem2,984
Theo dõi2
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-19.5
 21. 21.chap-20
 22. 22.chap-21
 23. 23.chap-22
 24. 24.chap-23
 25. 25.chap-24
 26. 26.chap-25
 27. 27.chap-25.5
 28. 28.chap-26
 29. 29.chap-27
 30. 30.chap-28
 31. 31.chap-29
 32. 32.chap-30
 33. 33.chap-31
 34. 34.chap-32
 35. 35.chap-33
 36. 36.chap-34
 37. 37.chap-35
 38. 38.chap-36
 39. 39.chap-37
 40. 40.chap-38
 41. 41.chap-39
 42. 42.chap-40
 43. 43.chap-41
 44. 44.chap-41.5
 45. 45.chap-41.6
 46. 46.chap-42
 47. 47.chap-43
 48. 48.chap-44
 49. 49.chap-45
 50. 50.chap-46
 51. 51.chap-47
 52. 52.chap-48
 53. 53.chap-49
 54. 54.chap-50
 55. 55.chap-51
 56. 56.chap-52
 57. 57.chap-53
 58. 58.chap-54
 59. 59.chap-55
 60. 60.chap-56
 61. 61.chap-57
 62. 62.chap-58
 63. 63.chap-59
 64. 64.chap-60
 65. 65.chap-60.5
 66. 66.chap-61
 67. 67.chap-62
 68. 68.chap-63
 69. 69.chap-64
 70. 70.chap-65
 71. 71.chap-66
 72. 72.chap-67
 73. 73.chap-67.5
 74. 74.chap-68
 75. 75.chap-69
 76. 76.chap-70
 77. 77.chap-71
 78. 78.chap-72
 79. 79.chap-73
 80. 80.chap-73.5
 81. 81.chap-74
 82. 82.chap-75
 83. 83.chap-76
 84. 84.chap-77
 85. 85.chap-78
 86. 86.chap-78.5
 87. 87.chap-79
 88. 88.chap-80
 89. 89.chap-81
 90. 90.chap-82
 91. 91.chap-82.1
 92. 92.chap-82.5
 93. 93.chap-83
 94. 94.chap-84
 95. 95.chap-85
 96. 96.chap-86
 97. 97.chap-87
 98. 98.chap-88
 99. 99.chap-89
 100. 100.chap-90
 101. 101.chap-91
 102. 102.chap-92
 103. 103.chap-93
 104. 104.chap-93
 105. 105.chap-94
 106. 106.chap-95
 107. 107.chap-96
 108. 108.chap-96.1
 109. 109.chap-97
 110. 110.chap-98
 111. 111.chap-98.1
 112. 112.chap-98.5
 113. 113.chap-99
 114. 114.chap-100
 115. 115.chap-101
 116. 116.chap-102
 117. 117.chap-103
 118. 118.chap-104
 119. 119.chap-105
 120. 120.chap-106
 121. 121.chap-107
 122. 122.chap-108
 123. 123.chap-109
 124. 124.chap-110
 125. 125.chap-111
 126. 126.chap-112
 127. 127.chap-112.5
 128. 128.chap-113
 129. 129.chap-114
 130. 130.chap-115
 131. 131.chap-115.5
 132. 132.chap-116
 133. 133.chap-117
 134. 134.chap-118
 135. 135.chap-118.5
 136. 136.chap-119
 137. 137.chap-119.5
 138. 138.chap-120
 139. 139.chap-121
 140. 140.chap-122
 141. 141.chap-123
 142. 142.chap-124
 143. 143.chap-125
 144. 144.chap-126
 145. 145.chap-126.1
 146. 146.chap-126.2
 147. 147.chap-127
 148. 148.chap-128
 149. 149.chap-129
 150. 150.chap-130
 151. 151.chap-131
 152. 152.chap-132
 153. 153.chap-133
 154. 154.chap-134
 155. 155.chap-135
 156. 156.chap-136
 157. 157.chap-137
 158. 158.chap-138
 159. 159.chap-139
 160. 160.chap-140
 161. 161.chap-141
 162. 162.chap-142
 163. 163.chap-143
 164. 164.chap-144
 165. 165.chap-145
 166. 166.chap-145.5
 167. 167.chap-146
 168. 168.chap-147
 169. 169.chap-148
 170. 170.chap-149
 171. 171.chap-150
 172. 172.chap-151
 173. 173.chap-152
 174. 174.chap-153
 175. 175.chap-154
 176. 176.chap-155
 177. 177.chap-156
 178. 178.chap-157
 179. 179.chap-158
 180. 180.chap-159
 181. 181.chap-160
 182. 182.chap-161
 183. 183.chap-162
 184. 184.chap-163
 185. 185.chap-164
 186. 186.chap-165
 187. 187.chap-166
 188. 188.chap-167
 189. 189.chap-168
 190. 190.chap-169
 191. 191.chap-170
 192. 192.chap-171
 193. 193.chap-172
 194. 194.chap-173
 195. 195.chap-174
 196. 196.chap-175
 197. 197.chap-176
 198. 198.chap-177
 199. 199.chap-178
 200. 200.chap-179
 201. 201.chap-180
 202. 202.chap-181
 203. 203.chap-182
 204. 204.chap-183
 205. 205.chap-184
 206. 206.chap-185
 207. 207.chap-186
 208. 208.chap-187
 209. 209.chap-188
 210. 210.chap-189
 211. 211.chap-190
 212. 212.chap-190.5
 213. 213.chap-191
 214. 214.chap-192
 215. 215.chap-193
 216. 216.chap-194
 217. 217.chap-195
 218. 218.chap-196
 219. 219.chap-197
 220. 220.chap-198
 221. 221.chap-199
 222. 222.chap-200
 223. 223.chap-201
 224. 224.chap-201.1
 225. 225.chap-201.2
 226. 226.chap-201.3
 227. 227.chap-201.4
 228. 228.chap-201.5
 229. 229.chap-202
 230. 230.chap-202.1
 231. 231.chap-203
 232. 232.chap-203.1
 233. 233.chap-203.5
 234. 234.chap-204
 235. 235.chap-205
 236. 236.chap-206
 237. 237.chap-207
 238. 238.chap-208
 239. 239.chap-209
 240. 240.chap-210
 241. 241.chap-211
 242. 242.chap-211.5
 243. 243.chap-212
 244. 244.chap-213
 245. 245.chap-214
 246. 246.chap-215
 247. 247.chap-216
 248. 248.chap-217
 249. 249.chap-218
 250. 250.chap-219
 251. 251.chap-219.5
 252. 252.chap-220
 253. 253.chap-221
 254. 254.chap-222
 255. 255.chap-223
 256. 256.chap-224
 257. 257.chap-224.1
 258. 258.chap-224.2
 259. 259.chap-224.3
 260. 260.chap-225
 261. 261.chap-225.1
 262. 262.chap-225.2
 263. 263.chap-225.3
 264. 264.chap-226
 265. 265.chap-227
 266. 266.chap-228
 267. 267.chap-229
 268. 268.chap-230
 269. 269.chap-231
 270. 270.chap-232
 271. 271.chap-233
 272. 272.chap-234
 273. 273.chap-235
 274. 274.chap-236
 275. 275.chap-237
 276. 276.chap-237.1
 277. 277.chap-237.2
 278. 278.chap-237.3
 279. 279.chap-237.4
 280. 280.chap-238
 281. 281.chap-239
 282. 282.chap-240
 283. 283.chap-241
 284. 284.chap-242
 285. 285.chap-243
 286. 286.chap-244
 287. 287.chap-245
 288. 288.chap-246
 289. 289.chap-247
 290. 290.chap-248
 291. 291.chap-249
 292. 292.chap-250
 293. 293.chap-251
 294. 294.chap-252
 295. 295.chap-253
 296. 296.chap-254
 297. 297.chap-255
 298. 298.chap-256
 299. 299.chap-257
 300. 300.chap-258
 301. 301.chap-259
 302. 302.chap-260
 303. 303.chap-261
 304. 304.chap-262
 305. 305.chap-263
 306. 306.chap-264
 307. 307.chap-265
 308. 308.chap-266
 309. 309.chap-267
 310. 310.chap-268
 311. 311.chap-269
 312. 312.chap-270
 313. 313.chap-271
 314. 314.chap-272
 315. 315.chap-273
 316. 316.chap-274
 317. 317.chap-275
 318. 318.chap-275.5
 319. 319.chap-275.6
 320. 320.chap-275.7
 321. 321.chap-276
 322. 322.chap-277
 323. 323.chap-278
 324. 324.chap-279
 325. 325.chap-280
 326. 326.chap-281
 327. 327.chap-282
 328. 328.chap-283
 329. 329.chap-284
 330. 330.chap-285
 331. 331.chap-286
 332. 332.chap-287
 333. 333.chap-288
 334. 334.chap-289
 335. 335.chap-290
 336. 336.chap-291
 337. 337.chap-292
 338. 338.chap-293
 339. 339.chap-294
 340. 340.chap-295
 341. 341.chap-296
 342. 342.chap-297
 343. 343.chap-298
 344. 344.chap-299
 345. 345.chap-300
 346. 346.chap-301
 347. 347.chap-302
 348. 348.chap-303
 349. 349.chap-304
 350. 350.chap-305
 351. 351.chap-306
 352. 352.chap-307
 353. 353.chap-308
 354. 354.chap-309
 355. 355.chap-310
 356. 356.chap-311
 357. 357.chap-312
 358. 358.chap-313
 359. 359.chap-314
 360. 360.chap-315
 361. 361.chap-316
 362. 362.chap-317
 363. 363.chap-318
 364. 364.chap-319
 365. 365.chap-320
 366. 366.chap-321
 367. 367.chap-322
 368. 368.chap-323
 369. 369.chap-324
 370. 370.chap-325
 371. 371.chap-326
 372. 372.chap-327
 373. 373.chap-327.5
 374. 374.chap-328
 375. 375.chap-329
 376. 376.chap-330
 377. 377.chap-331
 378. 378.chap-332
 379. 379.chap-333
 380. 380.chap-334
 381. 381.chap-335
 382. 382.chap-336
 383. 383.chap-337
 384. 384.chap-338
 385. 385.chap-339
 386. 386.chap-340
 387. 387.chap-341
 388. 388.chap-342
 389. 389.chap-343
 390. 390.chap-344
 391. 391.chap-345
 392. 392.chap-346
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Thiếu soái nói: “Phu nhân nhà ta chỉ là một cô nương thôn quê, không hiểu chuyện thành phố, các ngươi tốt nhất đừng khi dễ nàng!” Những quý phụ danh gia bị thiếu soái phu nhân tranh hết hào quang nổi bật khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc ai khi dễ ai? Thiếu soái lại nói: “Phu nhân nhà ta hiền dịu ôn nhu lịch sự, những thứ trung y, quân sự gì nàng đều không hiểu!” Những người có bệnh được thiếu soái phu nhân chữa khỏi, đối thủ bị thiếu ...

Nụ Hôn Nồng Thắm

Câu chuyện kể về 2 nhà đã đính ước cho 2 người con của họ từ bé và quá trình 2 người đó đến với đám cưới của mình

Hanakun to Koirusu Watashi

Hội trưởng x Nam sinh ngỗ ngược = Vòng xoáy tình yêu ?! Hana-kun bị đình chỉ vì tội đánh bạn trong lớp, nhưng cậu ta vẫn lẻn ra ngoài trong lúc bị phạt. ...Thứ gì đã khiến Hana-kun liều lĩnh như thế? Hội trưởng Nanase trong lúc "quấn tũng" vì bị lạc, lại bắt gặp Hana đang tìm đường trốn ra ngoài. Sau khi Hana đe dọa cô rồi bỏ đi, Nanase nhặt được một chiếc hộp nhỏ. Nghĩ rằng đó là của Hana, cô đem trả cậu, nhưng cậu lại không nhận. ...Thì ra ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!