Truyện Dịch

Thuần tình Lục thiếu

Sơ lược

Nữ giả nam, cô là một tay chơi biết cách ghẹo gái, ôn nhu galăng level max, luôn mỉm cười thân thiện ! Phụ nữ thì cứ gọi là lảo đảo quay quanh cô, si mê cô như điếu đổ, đàn ông lại bị bẻ cong vô số. Phương châm cuộc sống: chỉ cần cái cuốc cày tốt thì không có góc tường nào là đào không đổ, được mọi người đặt biệt hiệu là “ Bến tàu Loan Tử” ! Tống Kế Trạch - vị vua “không vương miện” của Đế Thành lại nhận cô làm huynh đệ, cuối cùng lại “lên giường” với cô ! Lục Đinh Ninh tức giận:” Tống thiếu, tôi coi anh như huynh đệ, ấy vậy mà, mẹ nó, anh lại muốn ngủ với tôi” Câu chuyện tình yêu hài hước cũng không kém phần gay cấn lãng mạn này sẽ diễn biến như thế nào đây?

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem87,317
Theo dõi50
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12.1
 13. 13.chap-12.2
 14. 14.chap-13.1
 15. 15.chap-13.2
 16. 16.chap-14.1
 17. 17.chap-14.2
 18. 18.chap-15.1
 19. 19.chap-15.2
 20. 20.chap-16
 21. 21.chap-17.1
 22. 22.chap-17.2
 23. 23.chap-18
 24. 24.chap-19.1
 25. 25.chap-19.2
 26. 26.chap-20.1
 27. 27.chap-20.2
 28. 28.chap-21.1
 29. 29.chap-21.2
 30. 30.chap-22.1
 31. 31.chap-22.2
 32. 32.chap-23.1
 33. 33.chap-23.2
 34. 34.chap-24.1
 35. 35.chap-24.2
 36. 36.chap-25.1
 37. 37.chap-25.2
 38. 38.chap-26.1
 39. 39.chap-26.2
 40. 40.chap-27.1
 41. 41.chap-27.2
 42. 42.chap-28.1
 43. 43.chap-28.2
 44. 44.chap-29.1
 45. 45.chap-29.2
 46. 46.chap-30.1
 47. 47.chap-30.2
 48. 48.chap-31.1
 49. 49.chap-31.2
 50. 50.chap-32.1
 51. 51.chap-32.2
 52. 52.chap-33.1
 53. 53.chap-33.2
 54. 54.chap-34.1
 55. 55.chap-34.2
 56. 56.chap-35.1
 57. 57.chap-37
 58. 58.chap-38
 59. 59.chap-35.2
 60. 60.chap-36.1
 61. 61.chap-36.2
 62. 62.chap-37.1
 63. 63.chap-37.2
 64. 64.chap-38.1
 65. 65.chap-38.2
 66. 66.chap-39.1
 67. 67.chap-39.2
 68. 68.chap-40.1
 69. 69.chap-40.2
 70. 70.chap-41.1
 71. 71.chap-41.2
 72. 72.chap-42.1
 73. 73.chap-42.2
 74. 74.chap-43.1
 75. 75.chap-43.2
 76. 76.chap-44.1
 77. 77.chap-44.2
 78. 78.chap-45.1
 79. 79.chap-45.2
 80. 80.chap-46
 81. 81.chap-47
 82. 82.chap-48
 83. 83.chap-49
 84. 84.chap-50
 85. 85.chap-51
 86. 86.chap-52
 87. 87.chap-53
 88. 88.chap-54
 89. 89.chap-55
 90. 90.chap-56
 91. 91.chap-57
 92. 92.chap-58
 93. 93.chap-59
 94. 94.chap-60
 95. 95.chap-61
 96. 96.chap-62
 97. 97.chap-63
 98. 98.chap-64
 99. 99.chap-65
 100. 100.chap-66
 101. 101.chap-67
 102. 102.chap-68
 103. 103.chap-69
 104. 104.chap-70
 105. 105.chap-71
 106. 106.chap-72
 107. 107.chap-73
 108. 108.chap-74
 109. 109.chap-75
 110. 110.chap-76
 111. 111.chap-77
 112. 112.chap-78
 113. 113.chap-79
 114. 114.chap-80
 115. 115.chap-81
 116. 116.chap-82
 117. 117.chap-83
 118. 118.chap-83.5
 119. 119.chap-84
 120. 120.chap-85
 121. 121.chap-86
 122. 122.chap-83.2
 123. 123.chap-87
 124. 124.chap-88
 125. 125.chap-89
 126. 126.chap-90
 127. 127.chap-91
 128. 128.chap-92
 129. 129.chap-93
 130. 130.chap-94
 131. 131.chap-95
 132. 132.chap-96
 133. 133.chap-97
 134. 134.chap-97.5
 135. 135.chap-97.6
 136. 136.chap-98
 137. 137.chap-99
 138. 138.chap-100
 139. 139.chap-101
 140. 140.chap-102
 141. 141.chap-103
 142. 142.chap-104
 143. 143.chap-105
 144. 144.chap-106.1
 145. 145.chap-106.2
 146. 146.chap-107
 147. 147.chap-108
 148. 148.chap-109
 149. 149.chap-110
 150. 150.chap-111
 151. 151.chap-112
 152. 152.chap-113
 153. 153.chap-114
 154. 154.chap-115
 155. 155.chap-116
 156. 156.chap-117
 157. 157.chap-118
 158. 158.chap-119
 159. 159.chap-120
 160. 160.chap-121
 161. 161.chap-122
 162. 162.chap-123
 163. 163.chap-124
 164. 164.chap-125
 165. 165.chap-126
 166. 166.chap-128
 167. 167.chap-129
 168. 168.chap-130
 169. 169.chap-131
 170. 170.chap-132
 171. 171.chap-133
 172. 172.chap-134
 173. 173.chap-135
 174. 174.chap-136
 175. 175.chap-137
 176. 176.chap-138
 177. 177.chap-127
 178. 178.chap-140.2
 179. 179.chap-142.2
 180. 180.chap-144.2
 181. 181.chap-159.1
 182. 182.chap-159.2
 183. 183.chap-160.1
 184. 184.chap-161.1
 185. 185.chap-161.2
 186. 186.chap-162.1
 187. 187.chap-163.1
 188. 188.chap-163.2
 189. 189.chap-164.1
 190. 190.chap-165.1
 191. 191.chap-165.2
 192. 192.chap-166.1
 193. 193.chap-167.1
 194. 194.chap-167.2
 195. 195.chap-168.1
 196. 196.chap-168.2
 197. 197.chap-169
 198. 198.chap-170.1
 199. 199.chap-170.2
 200. 200.chap-171.1
 201. 201.chap-171.2
 202. 202.chap-172
 203. 203.chap-173.1
 204. 204.chap-173.2
 205. 205.chap-174.1
 206. 206.chap-174.2
 207. 207.chap-175.1
 208. 208.chap-175.2
 209. 209.chap-176.1
 210. 210.chap-176.2
 211. 211.chap-177.1
 212. 212.chap-177.2
 213. 213.chap-178.1
 214. 214.chap-178.2
 215. 215.chap-179.1
 216. 216.chap-179.2
 217. 217.chap-180.1
 218. 218.chap-180.2
 219. 219.chap-181.1
 220. 220.chap-181.2
 221. 221.chap-182.1
 222. 222.chap-182.2
 223. 223.chap-183
 224. 224.chap-184.1
 225. 225.chap-184.2
 226. 226.chap-185.1
 227. 227.chap-185.2
 228. 228.chap-186.1
 229. 229.chap-186.2
 230. 230.chap-187.1
 231. 231.chap-187.2
 232. 232.chap-188.1
 233. 233.chap-189.1
 234. 234.chap-189.2
 235. 235.chap-190.1
 236. 236.chap-190.2
 237. 237.chap-191
 238. 238.chap-192
 239. 239.chap-193
 240. 240.chap-194.1
 241. 241.chap-194.2
 242. 242.chap-195
 243. 243.chap-196
 244. 244.chap-197.1
 245. 245.chap-197.2
 246. 246.chap-198.1
 247. 247.chap-198.2
 248. 248.chap-199.1
 249. 249.chap-199.2
 250. 250.chap-200
 251. 251.chap-201.1
 252. 252.chap-201.2
 253. 253.chap-202.1
 254. 254.chap-202.2
 255. 255.chap-203
 256. 256.chap-204.1
 257. 257.chap-204.2
 258. 258.chap-205.1
 259. 259.chap-205.2
 260. 260.chap-206.1
 261. 261.chap-206.2
 262. 262.chap-207.1
 263. 263.chap-207.2
 264. 264.chap-208.1
 265. 265.chap-208.2
 266. 266.chap-209.1
 267. 267.chap-209.2
 268. 268.chap-210.1
 269. 269.chap-210.2
 270. 270.chap-211.1
 271. 271.chap-211.2
 272. 272.chap-212.1
 273. 273.chap-212.2
 274. 274.chap-213
 275. 275.chap-214.1
 276. 276.chap-214.2
 277. 277.chap-215
 278. 278.chap-216.1
 279. 279.chap-216.2
 280. 280.chap-217.1
 281. 281.chap-217.1
 282. 282.chap-218.1
 283. 283.chap-218.2
 284. 284.chap-219
 285. 285.chap-220
 286. 286.chap-221
 287. 287.chap-222
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý
Hoa nhan sáchchap 216Lượt xem32,068

Hoa nhan sách

Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh ‘’Hồng Hạnh Xuất Tường’’, Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử…… chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác? Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người! Thái tử gia: Vậy ta ...

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Nếu ai thích đọc thể loại: mạt thế, dị năng, trọng sinh, tùy thân không gian thì hãy nhảy hố đi nào. Ở mạt thế, cô gái mồ côi Mục Diệc Nhiên ôm nỗi hận mà chết, nào ngờ cô được trọng sinh, quay về 3 ngày trước mạt thế. Đời này tay đánh ả điếm, chân đạp nam cặn bã, nhận được không gian tích trữ vật tư, nhưng lại bất cẩn chọc phải quân thiếu...

Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Tôi xuyên không rồi! Khác với những người cha máu lạnh giết chóc kia! Cha tôi là một nữ nhi nô chính hiệu! Tôi là công chúa nhỏ duy nhất của ông ấy! Tôi còn có cả hệ thống! Cả người tôi đều là bug hack! Nhưng tôi lại không ngờ

Kim Bài Điềm Thê

Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh , cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô , Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân , khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai,trốn ra nước ngoài...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
ngáo Trả lời Báo vi phạm
ủa hông ra chap ms nx àemo
Author Thành viên
Wang Yibo Trả lời Chapter 138Báo vi phạm
poor anh trai :))