Tùy chỉnh

Quỷ Bí Chi Chủ [chap 45]

[Cập nhật lúc: 02/07/2020 13:25:15]

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 1

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 2

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 3

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 4

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 5

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 6

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 7

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 8

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 9

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 10

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 11

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 12

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 13

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 14

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 15

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 16

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 17

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 18

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 19

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 20

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 21

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 22

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 23

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 24

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 25

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 26

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 27

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 28

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 29

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 30

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 31

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 32

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 33

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 34

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 35

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 36

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 37

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 38

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 39

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 40

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 41

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 42

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 43

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 44

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 45

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 46

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 47

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 48

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 49

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 50

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 51

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 52

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 53

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 54

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 55

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 56

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 57

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 58

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 59

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 60

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 61

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 62

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 63

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 64

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 65

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 66

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 67

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 68

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 69

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 70

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 71

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 72

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 73

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 74

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 75

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 76

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 77

Quỷ Bí Chi Chủ chap 45 - 78

Truyện gợi ý

Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch

Trong một thế giới mà Joker được dứt bệnh và trở thành người thiện, còn Batman thì đi quá giới hạn của mình mà không ai ngăn được, cùng với việc Alfred nằm hấp hối, liệu điều gì sẽ xảy đến với Gotham khi Batman bị bắt giữ và giam lỏng tại Nhà Thương Điên Arkham, còn Joker lại trở thành Hiệp Sĩ Minh Bạch?

RPG

Sau khi cãi nhau và rời khỏi nhóm của mình, Guide Master của Guide lớn nhất game thực tế ảo bấy giờ đã thề vĩnh viễn không bao giờ trở lại game, ngoài ra cậu ta còn được xem là người đã làm nên cả trò chơi trong vai trò player. Cơ mà 2 năm sau thanh niên này quay lại trò chơi, bị mất hết đồ dùng, bị report, cứu hot girl và làm nhiều trò lố khác, mục đích của anh là gì hay chỉ đơn giản là muốn phá bỏ lời hứa, hãy cùng đón đọc trong : RPG
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!